×

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej

– 2023 – 2024 –

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowy Tomyśl” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Nabór: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę 

Okres realizacji projektu:  2023-2024

Całkowita wartość inwestycji: 860.700,00 zł

Kwota dofinansowania: 688.560,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę w wysokości 688.560,00 zł.

Inwestycja polegać będzie na modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Nowy Tomyśl poprzez wymianę opraw nieenergooszczędnych na nowe energooszczędne oprawy LED. Działanie ma na celu poprawę efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Więcej informacji o programie na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON