×

Wybory samorządowe 2024 – KOMUNIKATY

Wybory samorządowe 2024 – KOMUNIKATY

Wyniki głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/301504

 

Wyniki głosowania w wyborach Burmistrza Nowego Tomyśla

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/301504

 

Kalendarz wyborczy

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz

 

Wyszukiwarka kandydatów 

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kandydaci

 

Informacje wyborcze BIP:

https://bip.nowytomysl.pl/

 

Komunikat Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w sprawie planowanych dyżurów w dzień przed wyborami, w dniu wyborów oraz w dniu 8 kwietnia br.

Komunikat WKW

 

Uchwała nr 60/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Uchwała nr 60/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Załącznik nr 1 gmina_miasto

Załącznik nr 2 gmina powyżej 20 000 mieszkańców

Załącznik nr 3 dzielnice Warszawy

Załącznik nr 4 powiat

Załącznik nr 5 województwo

Załącznik nr 6 wbp

Załącznik nr 7 wbp 1 kandydat

Załącznik nr 8 ponowne wbp

Załącznik nr 9 ponowne wbp 1 kandydat

 

Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Poznaniu 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 297/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 299/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie nr 298/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 300/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 14 marca 2024 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 12 marca 2024 r.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach związanych z prowadzeniem i finansowaniem kampanii wyborczej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacje Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

POSTANOWIENIE NR 259/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowy Tomyśl w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 551/2023 Komisarza Wyborczego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Komunikaty Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu 

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 18.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Obwieszczenie Miejskiej Wyborczej w Nowym Tomyślu z dnia 14 marca 2024 r.

Uchwała Nr 4/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu z dnia 14 mara 2024 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 2/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

Uchwała NR 3/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu z dnia 4 marca 2024r. w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZEMYSŁAWA ANTONIEWICZA w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 1/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie nr 268/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 267/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

 

Obwieszczenia i Zarządzenia Burmistrza Nowego Tomyśla

Zarządzenie nr 1180/2024 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 19 marca 2024 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowy Tomyśl w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 6 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie nr 1160/2024 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/58286

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55936

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55931

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55932

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55935

 

Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o podziale województwa wielkopolskiego na okręgi wyborcze oraz ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym, a także o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Obwieszczenie zarządzenia nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON