×

Wybory samorządowe 2024 – KOMUNIKATY

Wybory samorządowe 2024 – KOMUNIKATY

 

Kalendarz wyborczy

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz

 

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/58286

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnym Rejestrze Wyborców

 

Postanowienie nr 268/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie nr 267/2024 Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

 

Informacje Komisarzy Wyborczych w Poznaniu I i II z dnia 23 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu I

Informacja Komisarza Wyborczego w Poznaniu II

 

POSTANOWIENIE NR 259/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU II z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Nowy Tomyśl w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Zarządzenie nr 1160/2024 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55936

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55931

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55932

 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

https://wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/pkw_aktualnosci/55935

 

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Obwieszczenie Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Nowym Tomyślu

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o podziale województwa wielkopolskiego na okręgi wyborcze oraz ich numery, granice i liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym, a także o siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie nr 551/2023 Komisarza Wyborczego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Obwieszczenie zarządzenia nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON