×

Maria Starosta z powodzeniem kontynuuje urzędowanie jako Sołtys Chojnik!

Maria Starosta z powodzeniem kontynuuje urzędowanie jako Sołtys Chojnik!

19 czerwca, podczas nadzwyczajnego spotkania mieszkańców Chojnik, Adrianna Brzostowska – zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla, przewodniczyła wyborom Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej kolejnej kadencji. Wydarzenie rozpoczęło się od serdecznych podziękowań dla dotychczasowej pani sołtys Marii Starosty oraz dla członków Rady Sołeckiej za ich wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Głosowanie odbyło się w atmosferze rzetelności i transparentności, zapewnionej przez komisję skrutacyjną. Po zakończeniu głosowania ogłoszono wyniki, które jednoznacznie potwierdziły zaufanie mieszkańców do Marii Starosty, wybranej ponownie na funkcję sołtysa.

Skład nowo wybranej Rady Sołeckiej:

  1. Irena Boberska
  2. Maria Brzozowska
  3. Mariusz Jędrzejczak
  4. Michał Rąbalski
  5. Witold Rąbalski

Serdecznie gratulujemy wszystkim nowym wybranym przedstawicielom i życzymy owocnej pracy na rzecz dobra Chojnik. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział i zapraszamy na kolejne zebrania!

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON