×

Tworzymy program współpracy na 2025 rok

Tworzymy program współpracy na 2025 rok

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2025 rok Gminy Nowy Tomyśl
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Punktem wyjścia do pracy nad przygotowaniem przyszłorocznego programu współpracy jest program obowiązujący w roku 2024. Jest on dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, w zakładce „Współpraca z organizacjami pozarządowymi – Pożytek publiczny – Program współpracy”.

Uwagi do programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian, uzupełnień i doprecyzowania zapisów ujętych w Programie na 2024 r. Prosimy szczególnie
o propozycje w zakresie priorytetowych zadań publicznych, celów czy form współpracy, które powinny wyznaczać ramy współdziałania samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. i być odpowiedzią na konkretne potrzeby mieszkańców.

Prosimy także o zgłaszanie zadań planowanych do realizacji, przy wsparciu dotacji dla organizacji pozarządowych, z przyszłorocznego budżetu Gminy Nowy Tomyśla.

Propozycje zapisów do przyszłorocznego programu współpracy można przesyłać na adres
e-mail: m.kortus@nowytomysl.pl lub w wersji papierowej na adres: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Termin zgłaszania uwag – do 16 sierpnia 2024 r.

 

Przygotowany dokument projektu programu współpracy na 2025 rok poddany zostanie konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi.

 

Zapraszamy do zaangażowania się w prace nad przyszłorocznym programem.

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON