×

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

17.01.2022

Od 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

W tym syste...

czytaj więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

13.01.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).<...

czytaj więcej

Zmiana godzin obsługi klientów USC

13.11.2020

czytaj więcej

Zmiany w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego

04.11.2020

WYKAZ TELEFONÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

czytaj więcej

Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla

13.03.2020

KOMUNIKAT

Więcej informacji pod linkiem: czytaj więcej


Informacja dla sołtysów, rad sołeckich i organizacji pozarządowych obszaru LGD KOLD

17.01.2022

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD zaprasza sołtysów, rady sołeckie i organizacje pozarządowe działające na wsiach obszaru LGD KOLD do udziału w programie pn. Inteligentne wioski (Smart Villages). W pozyskiwaniu dotacji na różne projekty będą miały pierwszeństwo środowiska wiejskie, posiadające koncepcję rozwoju wsi. Na utworzenie koncepcji będzie można u...

czytaj więcej

Informacja o nierozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

14.01.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że na otwarty konkurs ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na wydawanie publikacji dokumentujących historię Gminy na 2022 r. (ogłoszony zarządzeniem nr 593/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14 grudnia 2021 r.) nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym konkurs nie został roz...

czytaj więcej

SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO OJCZYZNY PRZODKÓW

12.01.2022

Nowy Tomyśl zyskał nowych mieszkańców! Małżeństwo Julia i Albert Druzhinin wraz z trojgiem dzieci pochodzą z małej miejscowości w pobliżu Władywostoku, na terenie dalekiej Syberii. Pradziadkowie pana Alberta (Polacy) zostali zesłani, z powodów politycznych, w ten rejon Rosji po powstaniu styczniowym. Pani Julia również posiada korzenie polskie, część jej ro...

czytaj więcej

Rewitalizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

12.01.2022

Dnia 10 stycznia 2022 roku mieliśmy przyjemność spotkać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu na uroczystości symbolicznego przekazania społeczności szkolnej zrewitalizowanego boiska.

Nawierzchnia dziedzińca została wykonana z kostki brukowej oraz płyt betonowych o wymiarze 50x50 na łącznej powierzchni 1580 m<...

czytaj więcej

Dofinansowanie na budowę świetlicy

12.01.2022

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 Leader.
Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.
W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano 725 tys. zł na ten cel. Planowane jest
wybudowanie budynku...

czytaj więcej

Kolejny sukces dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3!

12.01.2022

Dariusz Stachecki, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu został uhonorowany przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce poprzez umieszczenie na „Liście 100” w roku 2021. Jest to lista osób, które miały istotny wpływ na wzmacnianie cyfrowych kompetencji obywateli. Przyznając to szczególne wyróżnien...

czytaj więcej

DODATEK OSŁONOWY-INFORMACJA

04.01.2022

Na terenie Gminy Nowy Tomyśl wnioski przyjmuje:

Ośrodek Pomocy Społecznej (pokój nr 1)

ul. Marszałka Piłsudskiego 8

64-300 Nowy Tomyśl 

tel.: 0-61 44 26 965

 

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty