×

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

17.01.2022

Od 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

W tym syste...

czytaj więcej


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 r.

13.01.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2022 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).<...

czytaj więcej

Zmiana godzin obsługi klientów USC

13.11.2020

czytaj więcej

Zmiany w obsłudze klientów Urzędu Miejskiego

04.11.2020

WYKAZ TELEFONÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO

czytaj więcej

Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla

13.03.2020

KOMUNIKAT

czytaj więcej

Dziękujemy za owocną współpracę w sferze kulturalnej i społecznej naszej gminy!

21.01.2022

Po czterdziestu trzech latach pracy zawodowej, w tym dwudziestu na stanowisku Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu Pani Lucyna Kończal-Gnap przechodzi na emeryturę. Jest to szczególny moment w życiu każdego człowieka, skłaniający do refleksji i podsumowań. Lata pracy na stanowisku dyrektora nowotomyskiej biblioteki to czas ...

czytaj więcej

Organizacje zarejestrowane w KRS – nowy obowiązek do 31 stycznia!

19.01.2022

Nowelizacja ustawy o praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu poskutkowała utworzeniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Ten krok nakłada na organizacje pozarządowe nowy obowiązek.

Stowarzyszenia rejestrowe i fundacje wpisane do KRS obowiązane są do zgłoszenia  informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejest...

czytaj więcej

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

19.01.2022

 

Zarządzenie Nr  618/2022 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w za...

czytaj więcej

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew rosnących na nieruchomościach Gminy Nowy Tomyśl

17.01.2022

Więcej informacji pod linkiem: czytaj więcej


Informacja dla sołtysów, rad sołeckich i organizacji pozarządowych obszaru LGD KOLD

17.01.2022

Zarząd Lokalnej Grupy Działania KOLD zaprasza sołtysów, rady sołeckie i organizacje pozarządowe działające na wsiach obszaru LGD KOLD do udziału w programie pn. Inteligentne wioski (Smart Villages). W pozyskiwaniu dotacji na różne projekty będą miały pierwszeństwo środowiska wiejskie, posiadające koncepcję rozwoju wsi. Na utworzenie koncepcji będzie można u...

czytaj więcej

SZCZĘŚLIWY POWRÓT DO OJCZYZNY PRZODKÓW

12.01.2022

Nowy Tomyśl zyskał nowych mieszkańców! Małżeństwo Julia i Albert Druzhinin wraz z trojgiem dzieci pochodzą z małej miejscowości w pobliżu Władywostoku, na terenie dalekiej Syberii. Pradziadkowie pana Alberta (Polacy) zostali zesłani, z powodów politycznych, w ten rejon Rosji po powstaniu styczniowym. Pani Julia również posiada korzenie polskie, część jej ro...

czytaj więcej

Rewitalizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 1

12.01.2022

Dnia 10 stycznia 2022 roku mieliśmy przyjemność spotkać się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu na uroczystości symbolicznego przekazania społeczności szkolnej zrewitalizowanego boiska.

Nawierzchnia dziedzińca została wykonana z kostki brukowej oraz płyt betonowych o wymiarze 50x50 na łącznej powierzchni 1580 m<...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty