×

Siódma płyta Kapeli „Zza Winkla”

21.12.2021

Nowotomyska Kapela „Zza Winkla” od 1980 roku kultywuje tradycję i popularyzuje gwarę wielkopolską na estradach Polski i Europy. Czyni to śpiewająco po dzień dzisiejszy, bo jak – pół żartem, pół serio – mówią członkowie: „Chcemy na swojską nutę cały czas grać – póki wena, siła, moc tkwi w nas!”.

„Pyra czy sknyra” to tylko jeden z dwunastu chwytliwych ...

czytaj więcej

Dofinansowanie na budowę świetlicy

21.12.2021

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w kwocie 380 059,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 leader. Kwota ta zostanie przeznaczona na budowę świetlicy w Chojnikach.

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano łącznie 725.000,00 zł na ten cel. Planowane jest wybudowanie budynku świetl...

czytaj więcej

KOMUNIKAT

20.12.2021

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Nowotomyskiej Wikliny – tryb pozakonkursowy

30.11.2021

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Nauka wyplatania i dekorowania ozdób świątecznych zrobionych z wikliny i ratanu”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Przy...

czytaj więcej

Straż Miejska w Nowym Tomyślu przeprowadziła kontrolę prawidłowości oznakowania przejść dla pieszych

23.11.2021

W dniu 22. Listopada br., w celu poprawy bezpieczeństwa, Straż Miejska w Nowym Tomyślu wraz z Policją, przeprowadziła przegląd oznakowania wszystkich przejść dla pieszych na terenie miasta. Po zakończeniu kontroli, informacja zostanie przekazana do Wydziału Infrastruktury i Drogowy w Urzędzie Miejskim w celu uzupełnienia brakujących znaków.

 

...

czytaj więcej

GRANTY PPGR – ważny komunikat!

23.11.2021

W związku z bardzo dużą liczbą wniosków złożonych do programu „Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, organizator konkursu: Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożył na gminę obowiązek uzyskania od Wnioskodawców dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniach. Wszystkie osoby, które złożyły wniosk...

czytaj więcej

Dostępność w zadaniach publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe

19.11.2021

Od 6 września 2021 r. wszystkie realizowane zadania publiczne wyłonione m.in. w drodze otwartych konkursów ofert lub w formie ofert pozakonkursowych w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są finansowane z udziałem środków publicznych, powinny być realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestnikó...

czytaj więcej

Komunikat w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2021/2022

19.11.2021

czytaj więcej

Sukces Gminy Nowy Tomyśl w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP

18.11.2021

Gmina Nowy Tomyśl zajęła II Miejsce w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" 2021 w kategorii gminy z siedzibą powiatu ziemskiego.

czytaj więcej

GMINA NOWY TOMYŚL na drugim miejscu w Rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia” w kategorii – gminy z siedzibą powiatu ziemskiego!

08.11.2021

4 listopada br. Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki Rankingu „Gmina dobra do życia”, który bada stopień zaspokojenia potrzeb człowieka w polskich gminach. Opracowany został przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Ostateczny wskaźnik jakości życia został opr...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty