×

Komunikat dotyczący spalania śmieci

05.10.2017

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Tomyśl, że zabrania się spalania odpadów w domowych piecach, które nie są do tego przystosowane! W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych podejmowane będą sankcje karne wynikające z art. 171 ustawy o odpadach: Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określon...

czytaj więcej

Piec to nie śmietnik – szkolenie strażników miejskich

05.10.2017

W czwartek 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Straż Miejską w Nowym Tomyślu szkolenie w zakresie pobierania próbek z palenisk domowych. Pobrany w czasie kontroli materiał zostaje zabezpieczony w specjalnych zaplombowanych pojemnikach w celu przesłania do specjalistycznego, akredytowanego w zakresie badań popiołów i materiałów palnych laboratorium, w celu przeprowadzenia eksp...

czytaj więcej

Uchwała antysmogowa – Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

05.10.2017

Zjawisko nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Wielkość liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w powietrzu mierzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na obszarze województwa wielkopolskiego na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Borówniec, Gniezno, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl...

czytaj więcej

Nowy dworzec dla Nowego Tomyśla

04.10.2017

Zamiast remontu starego budynku dworca kolejowego w naszym mieście zbudowany zostanie nowy obiekt. Takimi ustaleniami zakończyły się rozmowy pomiędzy burmistrzem Nowego Tomyśla, a przedstawicielami Spółki PKP. Największą bolączką nowotomyskiego dworca kolejowego jest jego dość znaczne oddalenie od peronów, przy których zatrzymują się pociągi osobowe oraz usytuowanych tam przejść podziemnych,...

czytaj więcej

Nowe tablice interaktywne dla szkół

01.10.2017

Wrzesień okazał się miesiącem bardzo dobrych wiadomości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Kolejna napłynęła z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Siedem naszych szkół wzbogaci się niebawem o nowe interaktywne tablice. Na ten cel pozyskaliśmy prawie 100 tys. złotych dotacji. Gmina Nowy Tomyśl, w porozumieniu z dyrektorami ośmiu naszych szkół, przygotowała wniosek o dof...

czytaj więcej

Podpisanie umowy na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Bukowiec

29.09.2017

Dnia 28 września 2017 r. burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner oraz skarbnik gminy Ludomira Śpiączka podpisali umowę z firmą „WAWRZASZEK Inżynieria Samochodów Specjalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialność” spółka komandytowa na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Bukowiec w kwocie 1.328.400,00 zł. Na wsparcie realizacji powyższego zadania G...

czytaj więcej

SPEKTAKULARNY SUKCES GMINY NOWY TOMYŚL!!!

28.09.2017

Złożony przez Gminę Nowy Tomyśl w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 wniosek pn.: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy jakości środowiska” został wybrany do dofinansowania. Wartość otrzymanego dofinansowania wynosi 3.819.142,10 zł, przy całkowitej wartości p...

czytaj więcej

17 projektów zakwalifikowano do głosowania w budżecie obywatelskim na 2018 r.

22.09.2017

Zakończył się pierwszy etap działań związanych z realizacją Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Od 24 lipca do 31 sierpnia mieszkańcy naszej gminy składali propozycje projektów do realizacji w przyszłym roku. W tym okresie wpłynęło 19 wniosków: 12 na projekty inwestycyjne, na łączną kwotę 461 060,40 zł oraz 7 na projekty prospołeczne na kwotę 56 994,00 zł. Powołana przez Bu...

czytaj więcej

LED – Oświetlenie energooszczędne

21.09.2017

Złożony przez Gminę Nowy Tomyśl dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne” wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV wraz z oświetleniem na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na oświetlenie energooszczędne w technologii LED” został rozpatrzony pozytywnie. Wojewódzki Fundusz O...

czytaj więcej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Tomyśl

14.09.2017

– 2012-2014 –

Przedsięwzięcie pn.:. ,,Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”,
dofinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Re...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON