×

Informacja

18.01.2019

czytaj więcej

Informacja

18.01.2019

czytaj więcej

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH NA OBSZARZE GMINY NOWY TOMYŚL KADENCJA 2018 – 2023

11.01.2019

https://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,26950.html
https://bip...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

18.12.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2019 r.   Kandyd...

czytaj więcej

Informacja

14.12.2018

czytaj więcej

Park Feliksa miejscem edukacji ekologicznej

12.12.2018

-2018 –

Przedsięwzięcie pn.: „Park Feliksa miejscem edukacji ekologicznej w Gminie Nowy Tomyśldofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo...

czytaj więcej

Informacja o wyniku przetargu

30.11.2018

czytaj więcej

K o m u n i k a t

29.11.2018

 

Szanowni Mieszkańcy,...

czytaj więcej

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w kadencji 2018-2023

21.11.2018

W dniu 19 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Podczas sesji w tajnym głosowaniu wybrano przewodniczącego Rady Miejskiej oraz dwóch jego zastępców. Przewodniczącym został p. Marek Ratajczak, natomiast p. Wojciech Andryszczyk i p. Leszek Drążkowiak zostali wiceprzewodniczącymi. czytaj więcej


Badania dla kobiet

30.10.2018

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

100 - lecie Odzyskania Niepodległości

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

SiSMS

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE