×

„Idzie żołnierz borem, lasem….”

20.10.2020

Zapraszamy do udziału w XV Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej Idzie żołnierz borem, lasem….”

Nowotomyskie Towarzystwo Kult...

czytaj więcej

Oferta Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – tryb pozakonkursowy

13.10.2020

Uznając celowość realizacji zadania pn. „V Otwarte Mistrzostwa Powiatu Nowotomyskiego w Turystycznych Marszach na Orientację – Puchar Polski Młodzieży”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Towarzystwa ...

czytaj więcej

Projekt „Pod Biało-Czerwoną”

12.10.2020

Kancelaria Premiera RP zaprasza do udziału w projekcie „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd zakupu masztów i flag w każdej gminie w Polsce. To przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o Bohaterach Bitwy Wa...

czytaj więcej

Nowa inwestycja PWiK

09.10.2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. realizuje budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 153,6 kWp wytwarzającej energię elektryczną dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Nowym Tomyślu. Wykonawcą robót jest firma Envirotech Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7. Zakończenie budowy planowane j...

czytaj więcej


Powszechny Spis Rolny

29.09.2020

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się , którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Jak można wziąć udział w spisie?

Podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyl...

czytaj więcej

WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO I DODATKU ENERGETYCZNEGO

22.09.2020

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXIII/293/2020 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU Z DNIA 29 CZERWCA 2020r. INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2020r. WNIOSKI O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO I DODATKU ENERGETYCZNEGO NALEŻY SKŁADAĆ
W czytaj więcej


K O M U N I K A T

22.09.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że trwa nabór wniosków na  udzielenie dotacji celowej na  dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 r.

 

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, które są  położone na terenie Gminy Nowy Tomyśl a ...

czytaj więcej

Ogłoszenie konsultacji programu współpracy na 2021 rok

17.09.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza konsultacje Programu współpracy na 2021 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 Konsultacje trwają ...

czytaj więcej

Dofinansowanie do usuwania azbestu

17.09.2020

Trwa nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Tomyśl.

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 września 2020 r., w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać poczt...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory