×

WYBORY SOŁTYSÓW ORAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH NA OBSZARZE GMINY NOWY TOMYŚL KADENCJA 2018 – 2023

11.01.2019

https://b...

czytaj więcej

Informacja dla Par obchodzących w 2019 roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego!

10.01.2019

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu zaprasza Dostojnych Jubilatów – mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, którzy w 2019 r. obchodzić będą 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego do zgłaszania się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 3  do dnia 28 lutego 2019 r. w godzina...

czytaj więcej

Komunikacja miejska

31.12.2018

Rozkład bezpłatnej komunikacji miejskiej do dnia 5.01.2019r. będzie funkcjonować wg dotychczasowego rozkładu

czytaj więcej

PSZOK mobilny dla mieszkańców gminy

21.12.2018

czytaj więcej

Komunikat dotyczący komunikacji miejskiej

21.12.2018

Dnia 24.12 (Wigilia) oraz 31.12 (Sylwester) bezpłatna komunikacja miejska funkcjonuje wg rozkładu w dni robocze do godziny 15:49.

czytaj więcej

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

21.12.2018

czytaj więcej

Harmonogram odbioru odpadów dla II sektora

20.12.2018

czytaj więcej


Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

18.12.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2019 r.   Kandyd...

czytaj więcej

Park Feliksa miejscem edukacji ekologicznej

12.12.2018

-2018 –

Przedsięwzięcie pn.: „Park Feliksa miejscem edukacji ekologicznej w Gminie Nowy Tomyśldofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go...

czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert na 2019 rok

11.12.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do 4 stycznia 2019 roku. Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu). Do oferty należy załączyć:

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub...

    czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory