Konkurs Grantowy Stowarzyszenia KOLD

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie KOLD ogłasza Konkurs Grantowy, skierowany do organizacji pozarządowych obszaru KOLD.
Tematyka konkursu dotyczy następujących obszarów:
· Warsztaty kulturalne, sportowe, turystyczne.
· Wydarzenia kulturalne, sportowe, turystyczne.
· Infrastruktura związana z zachowaniem dziedzictwa kulturalnego lub turystyką.

K O M U N I K A T

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje iż z dniem 1 lutego 2015 roku zostanie wprowadzona częściowa zmiana organizacji ruchu w obrębie ul. Długiej na odcinku od ul. Bohaterów do ul. Łąkowej w zakresie uruchomienia ruchu dwukierunkowego

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2015

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA ogłasza nabór wniosków  o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2015.

I TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 lutego 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski złożone po 10 lutego 2015 roku nie zostaną rozpatrzone.

Komunikat Burmistrza Nowego Tomyśla o zwołaniu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Nowy Tomyśl wyborów sołtysów oraz rad sołeckich

Szanowni Państwo
Mieszkańcy sołectw w Gminie Nowy Tomyśl

Uprzejmie informuję, że swoim Zarządzeniem Nr 12/2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku określiłem Harmonogram zebrań wiejskich w Gminie Nowy Tomyśl w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na okres kadencji 2015-2018 oraz ustaliłem porządek obrad zebrania wiejskiego zwołanego dla przeprowadzenia tych wyborów.
Załączniki w formacie PDF do pobrania poniżej.

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej

Uprzejmie informuję, że w okresie 7 stycznia 2015 - 28 lutego 2015 (oprócz niedziel i świąt) odbywać się będzie bezpłatny przewóz osób w ramach komunikacji miejskiej zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.

 

Burmistrz Nowego Tomyśla
(-) dr Włodzimierz Hibner

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym oraz harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

K O M U N I K A T - Wywóz odpadów komunalnych w okresie świątecznym.

KONFERENCJA PRASOWA BURMISTRZA W URZĘDZIE MIEJSKIM 30.01.2015 r.

W dniu dzisiejszym, tj. w piątek 30 stycznia 2015 roku o godzinie 9-tej w sali posiedzeń w Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja prasowa. Burmistrz dr Włodzimierz Hibner odczytał swoje oświadczenie (stanowisko) w sprawie Sesji Rady Miejskiej oraz poprosił swojego zastępcę, by przekazał kilka informacji na temat zadłużenia naszej gminy, obecnym na konferencji przedstawicielom mediów.
Burmistrzowie odpowiadali też na zadane pytania.

 
Poniżej treść oświadczenia Burmistrza Nowego Tomyśla:

Przedstawienie Jaś i Małgosia

Rodzice dzieci oraz Stowarzyszenie Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka” zapraszają na przedstawienie teatralne pt. „Jaś i Małgosia”, które odbędzie się 5 lutego o godz. 17.00 i 18.15 w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Szczegóły na plakacie.

52 Śpiewnik Domowy

Nowotomyski Ośrodek Kultury zaprasza na kolejne spotkanie w ramach Śpiewnika Domowego – 11 lutego 2015 r. o godz. 19.00.

Uczczono wydarzenia sprzed 70 lat

27 stycznia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu przy mogile pomordowanych nowotomyślan odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca 70. rocznicę tragicznych wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym mieście w 1945 roku, w trakcie wyparcia z miasta Niemców przez Armię Radziecką.