"NIE" dla palenia śmieci w piecach domowych

"Kochasz dzieci nie pal śmieci", "Piec to nie kubeł na śmieci", takie i inne hasła można zobaczyć na ulotkach nagłaśniających problem pozbywania się , w sposób nielegalny, odpadów.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie uchwały Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłasza rozpoczęcie konsultacji, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego trybu powoływania członków  oraz organizacji i trybu działania  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2016

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 10/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2016. Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w roku 2016 stanowi załącznik do zarządzenia.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl. Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji znajduje się w załączeniu.

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Sątopach

W dniu 7 lutego w Sątopach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP. Po głosowaniu Prezesem OSP został Andrzej Kędzierski, naczelnikiem Dariusz Kędzierski, zastępcą naczelnika wybrano Tomasza Piętę, sekretarzem został Gerard Tkacz, a skarbnikiem Karolina Błaszczyk. 

Wybory Prezesa OSP w Jastrzębsku Starym

W dniu 6 lutego odbyły się wybory Prezesa OSP w Jastrzębsku Starym. Po 12 latach ze sprawowania funkcji naczelnika zrezygnował pan Eugeniusz Reiman. Nowo wybranym Prezesem OSP w Jastrzębsku Starym został pan Marek Woś.

Fotografia i malarstwo Bogusława Doby

W piątek, 5 lutego w Galerii na Piętrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu odbył się wernisaż fotografii i malarstwa Bogusława Doby - artysty plastyka, architekta wnętrz, malarza, fotografa, grafika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, mieszkającego w gminie Osieczna w Wielkopolsce. Licznie przybyli goście podziwiali piękne, nostalgiczne pejzaże ukazujące uroki każdej z pór roku, między innymi te powstałe podczas plenerów organizowanych w okolicach naszego miasta.

Porządkowanie terenu przy jeziorze w Sękowie rozpoczęte

Na wniosek sołtysa Piotra Protasa, Rady Sołeckiej oraz Stowarzyszenia „Sękowo Olęderskie”, złożony w lipcu 2015r. na ręce Burmistrza p. Włodzimierza Hibnera, Urząd Marszałkowski w Poznaniu (reprezentujący Skarb Państwa) przekazał Gminie N. Tomyśl w użytkowanie na czas nieoznaczony, wody jeziora w Sękowie z przyległym gruntem o pow. 12 000 m2 (umowa z dn.01.09.2015r.).

Kwalifikacje do XIX Finałowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.

W niedzielę 7 lutego 2016 roku na hali Gimnazjum w Nowym Tomyślu odbyły się kwalifikacje do XIX Finałowego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Nowego Tomyśla.
Organizatorem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.
Przypomnijmy, że kwalifikacje są podzielone na dwa terminy.
7 lutego swoje mecze rozegrała grupa niezaawansowana.
Zgodnie z regulaminem, z każdej grupy do finałów awansowały po dwie drużyny z każdej grupy.
Do finałów awansowali:

Zrównoważona Mobilność Miejska Nowego Tomyśla - ankieta

W związku z podejmowanymi działaniami na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie Gminy Nowy Tomyśl oraz w związku z planami ubiegania się o pomoc unijną na projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej przystępujemy do prac nad opracowaniemm Panu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który będzie stanowił uzupełnienie do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.