Zachęcamy do napisania wniosku o mikrodotację do 5.000 zł.

Szansa jest bardzo dużą ! Centrum PISOP ogłosiło konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara. O mikrodotacje do 5 tys. zł, mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe.

Jarmark Chmielo - Wikliniarski 2014

Przedstawiamy plan dostępnych parkingów podczas Jarmarku Chmielo - Wikliniarskiego 2014.
Zapraszamy

XLVI Sesja Rady Miejskiej – zmiana terminu

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu odbędzie się 28 sierpnia (czwartek) o godzinie 13.00. Porządek obrad – w załączeniu.
 

II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2014 - II termin od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

Program Jarmarku Chmielo -Wikliniarskiego 22-24.08.2014 r.

Przedstawiamy w załączniku program Jarmarku Chmielo -Wikliniarskiego 22-24.08.2014 r.

Głosuj na Nowy Tomyśl w konkursie „Gmina Przyjazna Turystom”

Serdecznie zachęcamy do głosowania na Nowy Tomyśl w konkursie „Gmina Przyjazna Turystom”, który został zorganizowany przez przez dwutygodnik „Wspólnota”, w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, spółką 3Step oraz fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych.

W konkursie udział bierze 15 gmin, które walczą o certyfikat „Gmina Przyjazna Turystom” oraz nagrodę główną: turystyczną aplikację mobilną.
 
Link do głosowania znajduje się poniżej:

Bezpłatne seminaria z zakresu prewencji wypadkowej dla pracodawców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu zapraszają na bezpłatne jednodniowe seminaria w tematyce zapobiegania zdarzeniom wypadkowym w miejscu pracy. W trakcie spotkania poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ryzyka zawodowego.

Zmiana tematyki posiedzenia komisji

Informujemy, że zmieniła się (w punkcie 2) tematyka posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, która odbędzie się 27 sierpnia. W załączeniu – aktualna tematyka.
 

Darmowe liceum i szkoła policealna w Nowym Tomyślu

Nowotomyska palcówka Kolegium Królewskiego w Krakowie zaprasza do policealnej szkoły Eduma na specjalności: Technik BHP, administracja i inne oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Czesne – 0 zł.

Szkoła Policealna i Liceum Kolegium Królewskie w Nowym Tomyślu\
os. Północ 25
64-300 Nowy Tomyśl
tel. kom. 881 411 411
www.eduma.pl
 

KOMUNIKAT do Mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl !!!

Informuję, że podczas Jarmarku Chmielo- Wikliniarskiego będzie czynne przejście przez Stadion Miejski od Pl. Chopina do ul. Ogrodowej.
Godziny otwarcia stadionu:
-/ Piątek 22.08.2014r. - od godz. 15.00 do 20.00
-/ Sobota 23.08.2014r. - od godz. 08.00 do 20.00
-/ Niedziela 24.08.2014r. - od godz. 08.00 do 20.00

Proszę o poszanowanie mienia stadionu, który jest wspólnym dobrem.
Dyrektor OOiS
Zdzisław Szymczak