×

Budowa ulicy Kanałowej

Budowa ulicy Kanałowej

8 stycznia br. podpisano umowę dotyczącą budowy ulicy Kanałowej. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę konsorcjum firm Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k. oraz Infrakom Kościan Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Nowowiejskiego 4, 64-300 Nowy Tomyśl. Szacowany termin realizacji zamówienia to 30.07.2018r.

Zakres zamówienia obejmuje budowę ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu, na którą składają się następujące prace:

 • rozbiórkę istniejących krawężników betonowych,
 • demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach indywidualnych,
 • profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża,
 • ułożenie krawężnika betonowego,
 • ułożenie obrzeża betonowego,
 • budowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów i chodników,
 • zdjęcie warstwy humusu,
 • wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej,
 • wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej,
 • wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej,
 • humusowanie i obsianie trawą skarp,
 • oznakowanie pionowe i poziome,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON