×

Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl

Rozwój terenów zieleni w Gminie Nowy Tomyśl

Gmina Nowy Tomyśl pozyskała środki zewnętrzne na  rewitalizację  dwóch Parków. Parku Feliksa i Parku przy ul. S. Musiała.  Celem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest:

  • zwiększenie powierzchni pokrytych przez zieleń,
  • zwiększenie powierzchni czynnej (poprzez zwiększenie terenów pokrytych przez rośliny drzewiaste jako najkorzystniej oddziałujących na środowisko i klimat lokalny miasta),
  • zwiększenie bioróżnorodności i przebudowa składu gatunkowego terenów zieleni (poprzez zastosowanie gatunków o wysokich wartościach biocenotycznych – przyjaznych dla zwierząt; poprzez przebudowę drzewostanów – wymianę gatunków inwazyjnych na gatunki rodzime oraz poprzez wprowadzanie łąk kwietnych ),
  • wzbogacenie struktury warstwowej zieleni (rozbudowa warstwy drzew i krzewów, wprowadzenie form roślinności okrywowej, wprowadzenie elementów runa);
  • zapobieganie erozji wietrznej i wodnej (zabezpieczanie skarp i terenów płaskich poprzez – zastosowanie roślinności okrywowej lub trawników, tworzenie zieleni izolacyjnej);
  • zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zagospodarowaniu terenów (zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych, form roślinnych sprzyjających retencji wodnej),
  • edukacja ekologiczna popularyzacja treści przyrodniczych / ekologicznych (poprzez wprowadzenie stref tematycznych roślinności i tabliczek informacyjnych);
  • poprawa jakości życia i zwiększenie atrakcji turystycznych miasta wzbogacenie programu użytkowego, zwiększenie liczby użytkowników w różnych grupach wiekowych.

Załącznik:

  1. Prezentacja Parki

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON