×

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Realizacja projektu pn.: „Usuwanie azbestu z terenu gminy Nowy Tomyśl” dofinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zakończyła się 27 grudnia 2021 r.

Gmina Nowy Tomyśl nie przyjmuje wniosków o dofinansowanie kosztów demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl w ramach ww. projektu.

Nabór wniosków trwał od 25 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należało złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl lub przesłać pocztą (decydować będzie data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu).

Warunkiem udziału w projekcie  było wpisanie nieruchomości, z której usuwany jest azbest do Bazy Azbestowej. Sprawdzenia wpisu można było dokonać pod nr telefonu 61 44 26 642; lub e-mail p.stachowiak@nowytomysl.pl; z.adamiak@nowytomysl.pl

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej ulotką, dotyczącą materiałów zawierających azbest, przygotowaną w ramach realizacji projektu.

Zarządzenie Nr 413/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 14.01.2021 r.

Zasady udzielania dofinansowania

Wniosek o udzielenie dofinansowania

Zgoda współwłaściciela – zał. do Wniosku o udzielenie dofinansowania

Wniosek o rozliczenie

Protokół odbioru odpadów – zał. nr 1 do Wniosku o rozliczenie

Oświadczenie o braku dokumentów – zał. nr 2 do Wniosku o rozliczenie

Zasady bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest

Projekt umowy

ULOTKA

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON