×

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z § 2 uchwały Nr XXVIII/350/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030 oraz § 2 Szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030 stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/350/2020 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 28 lutego do 5 kwietnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy (opcjonalnie):

  1. przesłać w wersji wypełnionej elektronicznie lub jako skan, na adres e-mail: nowytomysl@wanir.edu.pl
  2. złożyć osobiście w formie papierowej po uprzednim zapoznaniu się z projektem Strategii – w Gminnym Ośrodku Informacji, pl. Niepodległości 10, 64-300 Nowy Tomyśl

Projekt Strategii w wersji papierowej będzie dostępny do wglądu w Gminnym Ośrodku Informacji w godzinach otwarcia tj. w poniedziałek od 9.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku od 9.30 do 15.30.

 

Burmistrz Nowego Tomyśla

 

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Nowy Tomyśl na lata 2021-2030.

Formularz uwag


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON