×

Zielone przystanki – miejscem edukacji ekologicznej

Zielone przystanki – miejscem edukacji ekologicznej

-2020 –

Przedsięwzięcie pn.: „Zielone przystanki – miejscem edukacji ekologicznej w Nowym Tomyśludofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Okres realizacji projektu:  21 sierpnia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.

Wartość projektu: 122.682,00 zł

Kwota dofinansowania:73.609,00 zł

Opis projektu:

      Gmina Nowy Tomyśl w 2020 r. utworzyła na terenie Nowego Tomyśla ścieżkę edukacyjną poprzez utworzenie 3 szt. zielonych przystanków obsadzonych roślinnością i wyposażonych w tablice edukacyjne na temat ochrony środowiska. Zielone przystanki staną się nośnikiem informacji w zakresie ochrony środowiska.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z niskiego poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców regionu, a także braku infrastruktury i przestrzeni przeznaczonej na edukację ekologiczną.

Główny cel zrealizowanego przedsięwzięcia – zwiększenie świadomości ekologicznej i wiedzy społeczeństwa (szczególnie społeczeństwa lokalnego) w zakresie ochrony środowiska.

Realizacja projektu pozwoliła wprowadzić ekologiczne elementy w zabudowaną przestrzeń miejską i przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Efekt rzeczowy:

– wykonanie 3 szt. zielonych przystanków (przystanek na Placu Niepodległości, przystanek przy ul. Stanisława Musiała, przystanek przy ul. Poznańskiej,

– zakup 3 szt. tablic edukacyjnych (tematyka: Jak prawidłowo segregować odpady, Jak dbać o czyste powietrze, Jak żyć ekologicznie),

– zakup 3 zestawów roślin do nasadzeń.

Efekt ekologiczny:

Wzrost świadomości ekologicznej i wiedzy społeczeństwa (szczególnie społeczeństwa lokalnego) w zakresie ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie pn: „Zielone przystanki – miejscem edukacji ekologicznej w Nowym Tomyślu” dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Przystanek na Placu Niepodległości:

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:

Przystanek przy ul. Stanisława Musiała:

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:

Przystanek przy ul. Poznańskiej:

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON