×

Nagrody dla sportowców – do końca lutego trwa nabór wniosków

Nagrody dla sportowców – do końca lutego trwa nabór wniosków

Na podstawie obowiązującej Uchwały Nr XXVI/232/2016 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania nagród i wyróżnień przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej przypominamy, że do końca lutego można składać wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień.

Na podstawie obowiązującego regulaminu nagród i wyróżnień przyznawanych i pozbawianych przez Gminę Nowy Tomyśl za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są:

– kluby i stowarzyszenia sportowe,

– zarządy związków sportowych,

– Nowotomyska Rada Sportu.

Nagrodę i wyróżnienie może także przyznać burmistrz z własnej inicjatywy.

 

Nagrodę i wyróżnienie może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące warunki:

– zamieszkuje w Gminie Nowy Tomyśl,

– reprezentuje klub działający na terenie Gminy Nowy Tomyśl,

– posiada aktualną licencję zawodnika wydaną przez polski związek sportowy.

Zawodnikom, którzy nie spełniają tych warunków burmistrz może przyznać nagrodę specjalną w każdym czasie, z pominięciem procedury składania wniosków.

Nagrody i wyróżnienia mają charakter uznaniowy, a złożenie wniosków nie jest jednoznaczne z zapewnieniem ich przyznania.

Przez wysokie wyniki sportowe należy rozumieć:

– zajęcie I – III miejsca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez polski związek sportowy na szczeblu wojewódzkim/regionalnym, krajowym lub współzawodnictwo na szczeblu międzynarodowym,

– udział w reprezentacji Polski na szczeblu międzynarodowym,

– występy w kadrze narodowej.

W składanym wniosku należy określić wyłącznie wyniki sportowe, które kwalifikują zawodnika do ubiegania się o nagrodę!

Wniosek – nagroda dla zawodnika

Wniosek – nagroda dla zawodnika (PDF)

Wniosek – nagroda dla trenera

Wniosek – nagroda dla trenera (PDF)

Wniosek – nagroda za działalność

Wniosek – nagroda za działalność (PDF)

 

Wniosek – wyróżnienie dla zawodnika

Wniosek – wyróżnienie dla zawodnika (PDF)

Wniosek – wyróżnienie dla trenera

Wniosek – wyróżnienie dla trenera (PDF)

Wniosek – wyróżnienie za działalność

Wniosek – wyróżnienie za działalność (PDF)

 

Uchwała ws. przyznawania nagród i wyróżnień

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON