×

Półkolonie letnie w Zbąszyniu – zakończono zapisy

Półkolonie letnie w Zbąszyniu – zakończono zapisy

Burmistrz Nowego Tomyśla i Burmistrz Zbąszynia zapraszają dzieci w wieku od 6 do 12 lat, z gminy Nowy Tomyśl, do udziału w półkoloniach letnich w Zbąszyniu.
Półkolonie odbędą się w dwóch turnusach.
I turnus – 20, 21, 22, 25 i 26 lipca 2022 r.
II turnus – 27, 28, 29 lipca, 1, 2 sierpnia 2022 r.

Organizatorem półkolonii jest Gmina Zbąszyń, we współpracy z Gminą Nowy Tomyśl.

Karty kwalifikacyjne można pobrać ze strony: www.nowytomysl.pl lub w Biurze Obsługi

Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33.

Rezerwacja miejsc na półkolonie odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 61 4426612. Rodzic może zarezerwować miejsce wyłącznie dla swojego dziecka, a następnie w ciągu dwóch dni od rezerwacji dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu wypełnioną kartę kwalifikacyjną wraz z kserokopią wpłaty. Brak dostarczenia dokumentów spowoduje anulowanie rezerwacji telefonicznej.

Opłatę za uczestnictwo w wysokości 170 zł za turnus należy uiścić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu nr 38 1090 1388 0000 0001 4698 9067.

Zajęcia w Zbąszyniu odbywać się będą w godz. od 10.00 do 16.00. Zbiórka uczestników z Nowego Tomyśla o godz. 9.25 na parkingu przy Szkole Muzycznej na pl. Chopina, powrót do Nowego Tomyśla ok. 16.30.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, o zapisaniu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie.

Na półkolonie Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zapisuje wyłącznie dzieci będące mieszkańcami Gminy Nowy Tomyśl.

Uwaga – w pierwszym dniu wypoczynku u wychowawcy grupy należy złożyć oświadczenia:

– o braku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną u dziecka, 

– o niezamieszkiwaniu z osobą przebywającą na kwarantannie i braku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie  w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.

Oświadczeń tych nie dołączamy do karty kwalifikacyjnej.

Szczegółowe informacje o półkoloniach w Zbąszyniu znajdują się na załączonym plakacie oraz określone są w regulaminie półkolonii.
W załączeniu:

– plakat,
karta kwalifikacyjna wraz z regulaminem półkolonii i oświadczenia


Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Złóż deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani będą do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

 

W tym systemie informatycznym będą umieszczone informacje o rodzaju ogrzewania stosowanego w budynkach.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pod linkiem: 

https://nowytomysl.pl/mieszkaniec/ceeb-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/


Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej publikujemy harmonogram wywozu odpadów na rok 2022.

 

Sektor I obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Harmonogram od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

HARMONOGRAM

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.

 

HARMONOGRAM – MIASTO

HARMONOGRAM – WIEŚ

 

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

HARMONOGRAM – MIASTO

HARMONOGRAM – WIEŚ

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 


Rozmowy dot. rozwoju Gminy Nowy Tomyśl

Rozmowy dot. rozwoju Gminy Nowy Tomyśl

We wtorek, 28 czerwca br., w tut. Urzędzie Miejskim gościliśmy Posła na Sejm RP Krzysztofa Czarneckiego oraz Radnego Sejmiku Wlkp. Adama Bogrycewicza.

Burmistrz Włodzimierz Hibner wraz z Zastępczynią Grażyną Pogonowską omówili tematy dotyczące bieżących problemów mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl. Przedstawiono również realizowane oraz planowane zadania inwestycyjne.


Budowa hali sportowej w Borui Kościelnej

Budowa hali sportowej w Borui Kościelnej

-2022 –

Przedsięwzięcie pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Nabór: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza

Okres realizacji projektu:  17.11.2021 r. – 23.06.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 9.715.770,00 zł

Kwota dofinansowania: 5.000.000,00 zł

Opis projektu:

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała dofinansowanie w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.000.000,00 zł, na budowę hali sportowej o charakterze przyszkolnym, połączonej łącznikiem z budynkiem szkoły. Hala wykonana zostanie w technologii tradycyjnej, murowanej z elementami prefabrykowanymi i żelbetowymi. W budynku powstaną: sala sportowa (boisko centralne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową, tenisa ziemnego, 3 boiska boczne do gry w koszykówkę i piłkę siatkową oraz wyposażenie stałe: kosze, siatki, bramki, drabinki, tablica wyników, trybuna stała), pomieszczenie trenera, magazyn sprzętu, sanitariat dla os. z niepełnosprawnością, szatnie, sala gimnastyczna, siłownia.

Wykonawca zadania: konsorcjum firm w składzie: 1) Budownictwo M.Całus sp. z o.o. sp. komandytowa 2) Całus sp. z o.o. sp. komandytowa.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Więcej informacji o programie na stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/.


Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Zielona szkoła nad wodą”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 21 czerwca 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 31 w Nowym Tomyślu

 


KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICY Z WIADUKTEM PRZEKAZANA DO WOJEWODY !

KOMPLETNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICY Z WIADUKTEM PRZEKAZANA DO WOJEWODY !

3 czerwca br. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z Zastępczyniami Adrianną Zielińską i Grażyną Pogonowską oraz przedstawicielami firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FAWAL”, złożył do Wojewody Wielkopolskiego kompletną dokumentację projektową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z wiaduktem, w celu uzyskania decyzji, która pozwoli Gminie Nowy Tomyśl i Zarządowi Województwa Wielkopolskiego podjąć działania praktycznej już realizacji inwestycji drogowej.

Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi około 70 mln zł.


KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje, że od dnia 13.06.2022 r. wprowadzone zostaną stałe zmiany organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniami Starosty Nowotomyskiego nr 28/2022 oraz 29/2022 w następujących lokalizacjach:

  • ul. Paprocka w Nowym Tomyślu – wprowadzenie zakazu zatrzymywania oraz lokalizacja nowego przystanku autobusowego

 

  • ul. Błonie w Bukowcu – wprowadzenie obustronnego zakazu zatrzymywania się.

 


Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl – Wolsztyn (obręb Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo).

Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl – Wolsztyn (obręb Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo).

W związku z przebudową skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Nowy Tomyśl – Wolsztyn, obręb Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo, informujemy, że od dnia 20.06.2022r. wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. W obrębie przebudowywanego skrzyżowania zostanie wprowadzony ruch wahadłowy w ciągu DW 305. Droga gminna zostanie zamknięta.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Mapa poglądowa: PTOR Nowy Tomyśl rys.0


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty