×

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w załączniku poniżej publikujemy harmonogram wywozu odpadów na rok 2023.

Sektor I obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu. Harmonogram od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

HARMONOGRAM 2023

 

Sektor II obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych TRANS-KOM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Harmonogram od stycznia do czerwca 2023 r.

Harmonogram Miasto Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2023

Harmonogram Gmina Nowy Tomyśl styczeń-czerwiec 2023

 

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. 


„Przedszkoliada” i „Spartakiada klas I-III”

„Przedszkoliada” i „Spartakiada klas I-III”

7 czerwca br. na boisku ORLIK odbyły się Przedszkoliada oraz Spartakiada klas I-III, zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

Ten dzień pełen sportowych atrakcji rozpoczął się o godz. 9.00, kiedy to Artur Łoziński – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji – przywitał zawodników i kibiców, a Grażyna Pogonowska – Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla – dokonała oficjalnego otwarcia imprezy.

Pierwsza część przeznaczona była dla najmłodszych zawodników. Swoje reprezentacje wystawiły przedszkola z Nowego Tomyśla: Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, Przedszkole Rodzinne Arka, Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka, Przedszkole nr 5 „Słoneczko”, Niepubliczne Przedszkole Pozytywnego Rozwoju, Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Ogród, a także Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Glinnie, Przedszkole z Borui Kościelnej oraz Przedszkole z Jastrzębska Starego.

Natomiast od godz. 11.00 swoich sił próbowali zawodnicy z klas I-III szkół podstawowych z terenu naszej gminy: Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyślu, Szkoły nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu, Szkoły nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu, I Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu, Szkoły Podstawowej Arka w Nowym Tomyślu oraz Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym.

Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych konkurencji dostosowanych do ich wieku i możliwości fizycznych. W ramach Przedszkoliady były to m.in.: bieg slalomem między pachołkami, wyścig „aniołów” (bieg z ringiem na głowie) lub bieg ze skakanką, a w ramach Spartakiady klas I-III: bieg tyłem i powrót na jednej nodze czy wyścigi w podporze z piłką na brzuchu.

Zwycięzców nagrodzono pucharami, medalami i pamiątkowymi dyplomami. Gratulujemy zaangażowania i wysokich wyników wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom-trenerom oraz dziękujemy kibicom za doping.

                                                


Trwa Plener Wikliniarski „Wiklina 2023”. Widoczne są już pierwsze efekty!

Trwa Plener Wikliniarski „Wiklina 2023”. Widoczne są już pierwsze efekty!

Od 2 czerwca trwa XLIV Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2023” w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu. To właśnie tam spotkali się artyści nie tylko z Polski, ale również twórcy zagraniczni – z Francji i Ukrainy, którzy w swoim towarzystwie, tworzą niesamowite wiklinowe instalacje.

Już w pierwszych dniach trwania pleneru widoczne są początkowe efekty wykonywanych prac. Fotorelację zamieszczamy poniżej.

Każdy, kto chciałby zobaczyć na własne oczy, jak powstają wiklinowe arcydzieła lub chciałby porozmawiać z tegorocznymi artystami, może odwiedzić nowotomyskie muzeum codziennie w godz. 9.00-17.00.

         


Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – tryb pozakonkursowy

Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – tryb pozakonkursowy

Uznając celowość realizacji zadania pn. Przegląd Piosenki Żołnierskiej
i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 14 czerwca 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres m.kortus@nowytomysl.pl.

Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego


RODZINNY FESTIWAL NAUKOWO – KULTURALNY

RODZINNY FESTIWAL NAUKOWO – KULTURALNY

W sobotę, 3 czerwca br., w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu odbył się kolejny już Rodzinny Festiwal Naukowo-Kulturalny, będący wspólną inicjatywą Dyrekcji i społeczności Szkoły wraz z Radą Rodziców. Oficjalnego otwarcia dokonała Mirosława Jurga – Dyrektor Szkoły wraz z Moniką Adamczyk – Przewodniczącą Rady Rodziców i Grażyną Pogonowską – Zastępcą Burmistrza Nowego Tomyśla. O część artystyczną festiwalu zadbali przedstawiciele wszystkich klas oraz młodzi artyści z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu. Były tańce, śpiew, recytacja wierszy, humor szkolny i gra na instrumentach oraz bardzo energetyczna Zumba z Maritą, różnorodne zajęcia plastyczne i sportowe, a nawet strzelanie z wiatrówki. Uczestnicy wydarzenia mogli odwiedzić salę druku 3D, wziąć udział w warsztatach programowania i robotyki, zajęciach logorytmicznych, z języka angielskiego, warsztatach artystycznych, a także obejrzeć pokazy w sali chemicznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz w wykonaniu zawodników podnoszenia ciężarów z LKS „Budowlani – Kucera” oraz pokaz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu samochodu z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej z Nowego Tomyśla. Na festiwalu pojawili się także policjanci na motocyklach, z którymi dzieci chętnie robiły pamiątkowe fotografie.

 

Iwona Stachecka

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu


Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

We wtorek, 6 czerwca br., w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl a Stowarzyszeniem Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”.

Ze strony Gminy Nowy Tomyśl podpis złożyła Grażyna Pogonowska – zastępczyni Burmistrza Nowego Tomyśla. W imieniu Związku Dużych Rodzin Trzy Plus obecni byli: Katarzyna Szkudlarska – Przewodnicząca Koła Nowy Tomyśl oraz Dariusz Kubaczyk – Przewodniczący Koła Wolsztyn.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji projektu pod nazwą Sieć Family Spot, który realizowany ma być na terenie Gminy Nowy Tomyśl, w szczególności w Nowotomyskim Ośrodku Kultury oraz Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Podpisane porozumienie ma na celu prowadzenie wspólnych działań integrujących rodziny, wspieranie działań w obszarze polityki rodzinnej, propagowanie pozytywnego obrazu rodziny oraz promocję. Porozumienie zawarte jest do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach IV otwartego konkursu ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2023. Działania w ramach zadania publicznego będą realizowane w 24 gminach w całej Polsce.

Czym jest Family Spot? Jest to miejsce przyjazne rodzinie, gdzie realizowane będą zajęcia edukacyjne podnoszące kompetencje rodzicielskie oraz specjalistyczne warsztaty dedykowane dla konkretnych grup odbiorców. Będą to między innymi: warsztaty edukacji rodzicielskiej „Pozytywna Dyscyplina”, warsztaty kompetencyjne Komunikacja w parze, warsztaty „Z nastolatkiem w kontakcie”, wykłady o rodzicielstwie, warsztaty budowania relacji w rodzinie, spotkania z ekspertami np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem, spotkanie z dietetykiem, spotkanie z ekspertem dot. ulg i rozliczeń podatkowych, profilaktyka uzależnień.

Co istotne, w przypadku organizacji zajęć edukacyjnych skierowanych do rodziców, organizowane będą zajęcia animacyjne dla dzieci, wówczas zapewniona będzie opieka dla dzieci, tak aby rodzice mogli razem uczestniczyć w zajęciach. Te organizowane będą średnio 2 razy w miesiącu w każdym Family Spot.

W ramach projektu będą także organizowane zajęcia integracyjne dla całych rodzin: warsztaty konstruktorskie Ojciec plus dziecko, zajęcia ekologiczne np. zbieranie śmieci w lesie albo zbiórka makulatury, organizacja spotkań różnego rodzaju grup wsparcia dla rodziców, warsztaty kreatywności dla Kobiet, rodzin, dzieci i młodzieży, Akademia Kreatywności – cykl warsztatów dla młodzieży rozwijający ich talenty, warsztaty chustonoszenia, zajęcia pilates z bobasem, pikniki integracyjne, szkolenia z pierwszej pomocy, warsztaty związane z kulturą i obyczajami, zajęcia integracyjne we współpracy ze stowarzyszeniami skautowymi oraz harcerstwem, lokalna olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży, zajęcia teatralne, warsztaty kulinarne, zajęcia plastyczne, warsztaty muzyczne, zajęcia rękodzielnicze warsztatowe, spotkania dla młodzieży (współprowadzone przez młodzież), wsparcie mam – zajęcia dla kobiet typu motywacja, Psychologia Pozytywna, zajęcia typu montessori dla rodziców z dziećmi – np. astronomiczne, matematyczne, fizyczne, z użyciem ciekawych narzędzi montessoriańskich: drewnianych klocków, liczydeł, etc., zajęcia na basenie, na kręgielni, w hali sportowej (różne halowe dyscypliny sportu), zajęcia z grami planszowymi lub kino dla dzieci i dorosłych.

W okresie realizacji projektu przewidziane jest prowadzenie 28 zajęć (średnio 4 razy w miesiącu). W każdych zajęciach będzie mogło uczestniczyć średnio 15 osób.


Dofinansowanie budowy ul. Leśnej w Nowym Tomyślu

Dofinansowanie budowy ul. Leśnej w Nowym Tomyślu

6 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Nowy Tomyśl na realizację zadania pn.: ,,Budowa i przebudowa ul. Leśnej w Nowym Tomyślu i Paproci – część II” (1,189 km).

Zadanie zostanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi 6 846 109,67 zł, w tym wartość przyznanej pomocy to 4 139 860,00 zł.

Umowę podpisali: Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu – jako przedstawiciel Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla i Łukasz Pilarczyk – Skarbnik Gminy.

W spotkaniu uczestniczyli także: Zofia Szalczyk – Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Adrianna Zielińska i Grażyna Pogonowska – Zastępczynie Burmistrza Nowego Tomyśla, Leszek Drążkowiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Tomasz Wlekły – Radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz Radosław Halasz – Sołtys wsi Paproć.

   


„Historia skryta pod dachem. Stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej” – wernisaż w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

„Historia skryta pod dachem. Stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej” – wernisaż w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu

W poniedziałek, 5 czerwca br., miało miejsce oficjalne otwarcie wystawy „ Historia skryta pod dachem. Stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej”. Jest to niezwykły projekt, prezentujący unikatową architekturę drewnianych chat olęderskich oraz starych domostw. Niepowtarzalność olęderskich budynków uchwycił na swoich fotografiach Wojciech Teleszyński. Ryszard Pozdrowicz utrwalił je na płótnie, tworząc kolekcję obrazów olejnych. Zaś Marcin Izydorek podzielił się zbiorem swoich pocztówek, których wydruki pojawiły się w ramach wystawy. To połączenie różnorodnych form – fotografii, malarstwa i pocztówek – stało się wspaniałą całością, w pełni oddającą charakter prezentowanych budynków. Warto wspomnieć, że artyści należą do Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

W trakcie wystawy można było zobaczyć również przedmioty codziennego użytku, wykorzystywane dawniej w domostwach, tj. przenośna lampa naftowa, drewniane naczynie do wyrobu ciasta na chleb, masłownica, szatkownica do kapusty z 1909 r. czy przyrząd do ręcznego korowania wikliny.

Wernisaż zebrał tłumy, wypełniając niemal całą salę nowotomyskiej biblioteki. Pojawili się m.in. Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, Beata Baran – Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, Lucyna Kończal – Gnap – Wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Barbara Golon – Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego, Andrzej Chwaliński – Dyrektor Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, Henryk Helwing – były Burmistrz Nowego Tomyśla, Zofia Matuszczak – Prezes Zarządu ZGM w Nowym Tomyślu oraz radni.

Wydarzenie poprowadzili – Ryszard Ratajczak – Prezes Zarządu NTK, Grażyna Matuszak – specjalista ds. edukacji regionalnej oraz Agata Walczak z MiPBP.

Wystawę dopełnił niesamowity występ Blanki Kawy z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyślu, która zaśpiewała znane, zagraniczne piosenki.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne przy współpracy z  Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu, gdzie odbył się wernisaż.

Wystawę będzie można oglądać aż do 31 sierpnia 2023 roku.


Powstanie parking przy stacji PKP w Nowym Tomyślu. Wybrano wykonawcę zadania.

Powstanie parking przy stacji PKP w Nowym Tomyślu. Wybrano wykonawcę zadania.

Obecnie stan parkingu, znajdującego się przy nowym budynku PKP w Nowym Tomyślu, wymaga wiele do życzenia. Poszukiwano zatem firmy, która wykona zadanie pt. „Budowa parkingu przy stacji PKP w Nowym Tomyślu”.

Dnia 5 czerwca br., w czwartym postępowaniu przetargowym, wybrało wykonawcę zadania. Została nim firma QBruk Krzysztof Kubicki Glinno 158a, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na budowę parkingu. Inwestycja będzie kosztować 2 363 536,45 zł brutto, a wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy.

Zamówienie obejmuje roboty budowlane, takie jak: wykonanie nawierzchni jezdni manewrowych i miejsc postojowych, a także chodników oraz ścieżki rowerowej, ułożenie betonowego krawężnika i obrzeża, obsianie trawą i stworzenie pasów zieleni, budowa studni, wpustów i przykanalików, budowa oświetlenia oraz oznakowanie pionowe i poziome. Chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz ścieżkę rowerową zaprojektowano tak, aby umożliwić swobodną komunikację użytkownikom terenu oraz bezpieczne przemieszczanie się po terenie projektowanego parkingu. Stworzona zostanie także nowa konstrukcja zjazdów i poszerzenia na łuku.

Wjazd na parking odbywać się będzie od Placu Dworcowego przez istniejące rondo. Wykonanych zostanie 101 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 97 miejsc dla samochodów osobowych, 1 miejsce postojowe dla rodzin z dzieckiem oraz 3 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie budynku stacji PKP.   

Budowa uporządkuje dotychczasowy układ komunikacyjny, wpłynie pozytywnie na komfort podróżnych, poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego oraz wpłynie na estetykę zagospodarowania terenu.

Poniżej przedstawiamy aktualny stan parkingu.

     


Za nami 25. jubileuszowa edycja Big Band Festiwal!

Za nami 25. jubileuszowa edycja Big Band Festiwal!

Dla wielu mieszkańców Nowego Tomyśla emocje związane z 25. edycją Big Band Festiwal nadal są żywe, a dźwięki jazzowej muzyki wciąż brzmią w uszach.

Nowy Tomyśl zebrał najlepsze zespoły z całej Polski, które po dłuższej przerwie, w końcu mogły wystąpić na scenie w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Byli to:

  1. Jazz Big Band ’75 z Pałacu Młodzieży – BYDGOSZCZ
  2. Big Band Chojnice – CHOJNICE
  3. Opoczyńska Orkiestra Miejska – OPOCZNO
  4. Happy Jazz Band – POZNAŃ
  5. Jan Szczurek Big Band – GDAŃSK
  6. Big Band Miasta TUREK
  7. Big Band Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów – ŁÓDŹ
  8. Karol Big Band – NOWY TOMYŚL

Wydarzenie otworzyli: Włodzimierz Hibner – Burmistrz Nowego Tomyśla, Beata Baran – Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, Genowefa Hreczyńska – poprzednia dyrektor NOK-u oraz Henryk Helwing – były Burmistrz Nowego Tomyśla.  W podziękowaniu za wieloletnią działalność muzyczną na terenie Nowego Tomyśla oraz pomysł stworzenia wydarzenia przekazano słowa wdzięczności i upominki Karolowi Rogaczowi.

Kolejno, odbyła się główna część festiwalu, czyli wystąpienia jazzowych zespołów.

Jury, składające się z Grzegorza Nagórskiego, Piotra Kałużnego oraz Jerzego Szymaniuka – przewodniczącego jury, nie pierwszy raz musieli poważnie zastanowić się nad wyłonieniem zwycięzców. Poziom umiejętności  uczestników był niezwykle wysoki. Każdy zespół zaprezentował się z jak najlepszej strony, dzieląc się z widownią swoimi autorskimi aranżacjami.

Ostatecznie, pierwsze miejsce i statuetkę GRAND PRIX otrzymał Big Band Miasta TUREK, drugie miejsce przyznano zespołowi Karol Big Band – Nowy Tomyśl, natomiast trzecie miejsce należało do – ex aequo –  Jazz Big Band ’75 z Pałacu Młodzieży – Bydgoszcz oraz Big Band Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów – Łódź.

Dodatkowo, indywidualne wyróżnienie otrzymał Wojciech Oliński, grający na gitarze elektrycznej w Big Band Miasta TUREK. Wyróżnienia trafiły także do: Opoczyńska Orkiestra Miejska oraz Happy Jazz Band – Poznań.

Wyjątkowe wydarzenie uwieńczył koncert gwiazdy wieczoru – zespołu BIBOBIT z Danielem Moszczyńskim na czele. Grupa zaprezentowała nowofalowe interpretacje utworów Agnieszki Osieckiej z albumu „Co to za czas”, zwieńczający projekt BIBOBIT/OSIECKA.

Po koncercie, Nowotomyski Ośrodek Kultury przygotował dla zebranych bankiet, kończący piękny jubileusz.

 

 


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty