×

Wybrano wykonawcę remontu kanalizacji na ulicy Poznańskiej

02.11.2017

W dniu 31 października ogłoszono wykonawcę, który zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu”. W toku postępowania przetargowego wybrano firmę CONS CONTROL-SYSTEM Marcin Kupiec z Czerwieńska. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej na ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu o...

czytaj więcej

Przetarg na budowę ul. Działkowej w Nowym Tomyślu

31.10.2017

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o ogłoszeniu na roboty budowlane pn. Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu komunikacyjnego z płyt drogowych w pasie drogowym ul. Działkowej. Zamówienie obejmuje:

  • zdjęcie warstwy humusu,
  • wykonanie korytowania pod projektowaną nawierzchnię
  • profilowanie z zagęszcz...

    czytaj więcej

Ścieżka do Sękowa już gotowa

30.10.2017

30 października br. dokonano odbioru ścieżki rowerowej z Nowego Tomyśla do Sękowa. Inwestycja została zrealizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 302 na odcinku Sękowo - Nowy Tomyśl - budowa ścieżki rowerowej". Wykonawcą zadania była firma CAŁUS Sp. z o.o. Sp.k. z Borui Nowej. Koszt budowy tego odc...

czytaj więcej

Budżet Obywatelski na 2018 rok – wyniki głosowania

30.10.2017

Zakończyła się weryfikacja i liczenie głosów oddanych podczas głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania – protokół komisji w załączeniu.

czytaj więcej

Piec to nie śmietnik – szkolenie strażników miejskich

27.10.2017

W czwartek 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Straż Miejską w Nowym Tomyślu szkolenie w zakresie pobierania próbek z palenisk domowych. Pobrany w czasie kontroli materiał zostaje zabezpieczony w specjalnych zaplombowanych pojemnikach w celu przesłania do specjalistycznego, akredytowanego w zakresie badań popiołów i materiałów palnych laboratorium, w celu przeprowadzenia eksp...

czytaj więcej

Zakończono I etap prac przy ul. Komunalnej

26.10.2017

Burmistrz Nowego Tomyśla w ramach realizacji tegorocznego zadania budżetowego pn. „Zagospodarowanie działki nr ewid. 284/16 ul. Komunalna Nowy Tomyśl” w miesiącu maju 2017 roku zaprosił mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, zarówno tych młodszych, jak i starszych, do przesyłania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania ww. działki. Każdy obecnyi były mieszkaniec gminy mógł zgłosić swój pomysł. ...

czytaj więcej

Powstaje kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej

20.10.2017

Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Glinno. W ramach inwestycji powstanie około 1400 m sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków. Roboty obejmą również wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym na odcinku około 900 m. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopa...

czytaj więcej

Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

13.10.2017

Gmina Nowy Tomyśl przystępuje do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Inwestycja obejmie m.in.: • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, • roboty konstrukcyjne i murarskie, • wymianę okien i drzwi, • ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, • ocieplenie dachu, • wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie...

czytaj więcej

Zakończono budowę parkingu na os. Batorego

09.10.2017

Zakończono prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". W ramach inwestycji powstał również parking z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 589.000,0...

czytaj więcej

Zakończono przebudowę ul. Storczykowej

09.10.2017

Zakończono prace budowlane związane z przebudową ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu. Wartość inwestycji wyniosła 565.800,00 zł brutto. Prace budowlane polegały na:

  • zaprojektowaniu i wykonaniu ul. Storczykowej o długości całkowitej 285 m.
  • wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  • wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej o sze...

    czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty