×

Spotkanie informacyjne nt. Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020

06.02.2020

W imieniu Stowarzyszenia Centrum PISOP zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2020!

Spotkanie odbędzie się  18 lutego  2020 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, sala nr 26. Spotkanie zorganizowane z...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

30.01.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realiz...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 r.

30.01.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2020 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 (pokój nr 13) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 21 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Mi...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie kultury w 2020 r.

30.01.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku pub...

czytaj więcej

Postanowienie

08.01.2020

POSTANOWIENIE

czytaj więcej

Nowy rozkład komunikacji miejskiej obowiązujący od 02.01.2020 roku

31.12.2019

czytaj więcej

Czyszczone kominy to mniejszy smog

17.12.2019

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią

czytaj więcej


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2020 r.

10.12.2019

Poniżej znajdują się linki do plików z harmonogramem:

Harmonogram 2020 sektor I

Harmonogram 2020 Sektor II

 

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Rada Miejska w Nowym Tomyślu dnia 23 października 2019 r. podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości w wyniku której od 1...

czytaj więcej

II EDYCJA PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

19.11.2019

– 2019 –

Przedsięwzięcie pn.: Remont szatni w Jastrzębsku Starym, gmina Nowy Tomyśldofinansowane
ze środków Samorządu Wojew...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON