×

Zakończono I etap prac przy ul. Komunalnej

26.10.2017

Burmistrz Nowego Tomyśla w ramach realizacji tegorocznego zadania budżetowego pn. „Zagospodarowanie działki nr ewid. 284/16 ul. Komunalna Nowy Tomyśl” w miesiącu maju 2017 roku zaprosił mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl, zarówno tych młodszych, jak i starszych, do przesyłania swoich pomysłów dotyczących zagospodarowania ww. działki. Każdy obecnyi były mieszkaniec gminy mógł zgłosić swój pomysł. ...

czytaj więcej

Powstaje kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej

20.10.2017

Obecnie trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Glinno. W ramach inwestycji powstanie około 1400 m sieci kanalizacji sanitarnej – rurociągu tłocznego wraz z przepompownią ścieków. Roboty obejmą również wzmocnienie nawierzchni drogi kruszywem kamiennym na odcinku około 900 m. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30 listopa...

czytaj więcej

Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.

13.10.2017

Gmina Nowy Tomyśl przystępuje do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja hali sportowej przy Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu. Inwestycja obejmie m.in.: • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, • roboty konstrukcyjne i murarskie, • wymianę okien i drzwi, • ocieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych, • ocieplenie dachu, • wymianę oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie...

czytaj więcej

Zakończono budowę parkingu na os. Batorego

09.10.2017

Zakończono prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". W ramach inwestycji powstał również parking z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 589.000,0...

czytaj więcej

Zakończono przebudowę ul. Storczykowej

09.10.2017

Zakończono prace budowlane związane z przebudową ul. Storczykowej w Nowym Tomyślu. Wartość inwestycji wyniosła 565.800,00 zł brutto. Prace budowlane polegały na:

  • zaprojektowaniu i wykonaniu ul. Storczykowej o długości całkowitej 285 m.
  • wykonaniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  • wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej o sze...

    czytaj więcej

Szybka i skuteczna interwencja

07.10.2017

W dniu 2 października mieszkanka Nowego Tomyśla zglosiła Straży Miejskiej, że na Pl. Niepodległości nieznany jej mężczyzna maluje spayem po donicach. Szybka interwencja patrolu Straży Miejskiej pozwoliła na ujęcie sprawcy wandalizmu. Na miejscu okazało się, że zostały pomalowane dwie donice. Sprawcę patrol przekazał Policji, która poprowadzi dalsze czynności procesowe. Wandal swoim zachowaniem ...

czytaj więcej

Szybka i skuteczna interwencja

07.10.2017

W dniu 2 października mieszkanka Nowego Tomyśla zglosiła Straży Miejskiej, że na Pl. Niepodległości nieznany jej mężczyzna maluje spayem po donicach. Szybka interwencja patrolu Straży Miejskiej pozwoliła na ujęcie sprawcy wandalizmu. Na miejscu okazało się, że zostały pomalowane dwie donice. Sprawcę patrol przekazał Policji, która poprowadzi dalsze czynności procesowe. Wandal swoim zachowaniem ...

czytaj więcej

Komunikat dotyczący spalania śmieci

05.10.2017

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominam mieszkańcom miasta i gminy Nowy Tomyśl, że zabrania się spalania odpadów w domowych piecach, które nie są do tego przystosowane! W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych podejmowane będą sankcje karne wynikające z art. 171 ustawy o odpadach: Kto prowadzi gospodarkę odpadami niezgodnie z nakazem określon...

czytaj więcej

Piec to nie śmietnik – szkolenie strażników miejskich

05.10.2017

W czwartek 26 października 2017 r. odbyło się zorganizowane przez Straż Miejską w Nowym Tomyślu szkolenie w zakresie pobierania próbek z palenisk domowych. Pobrany w czasie kontroli materiał zostaje zabezpieczony w specjalnych zaplombowanych pojemnikach w celu przesłania do specjalistycznego, akredytowanego w zakresie badań popiołów i materiałów palnych laboratorium, w celu przeprowadzenia eksp...

czytaj więcej

Uchwała antysmogowa – Niska emisja, nie tylko problem naszej gminy

05.10.2017

Zjawisko nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Wielkość liczby przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM 10 w powietrzu mierzona jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu na obszarze województwa wielkopolskiego na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Borówniec, Gniezno, Konin, Leszno, Nowy Tomyśl...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty