×

Oferta Stowarzyszenia Nasz Przyłęk – tryb pozakonkursowy

23.07.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. Aktywne Odkrywanie Obornik: Integracyjna Wycieczka Sportowo-Rekreacyjna, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Nasz Przyłęk.

czytaj więcej


Oferta Polskiego Czerwonego Krzyża – tryb pozakonkursowy

19.07.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. Spotkanie edukacyjno-integracyjne dla osób
z niepełnosprawnością, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy PCK w Nowym Tomyślu. ...

czytaj więcej

Tworzymy program współpracy na 2025 rok

04.07.2024

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2025 rok Gminy Nowy Tomyśl
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. ...

czytaj więcej


Oferta na zadanie pn. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora – tryb pozakonkursowy

06.06.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Seniora, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Nowym Tomyślu . Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Rodzinka – tryb pozakonkursowy

03.06.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. Kierunek Szczecin, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Rodzinka w Nowym Tomyślu.

Uwagi dotyczące ...

czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2024 r.

29.05.2024

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki pływania w 2024 r.

29.05.2024

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ...

czytaj więcej

Oferta Rady Przyjaciół Harcerstwa Watra im. Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

24.05.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Podróż w czasie – zwiedzamy Wielkopolskę”,
na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Rady Przyjaciół Harcerstwa Watra im. Powstańców Wlkp. w Nowym Tomyś...

czytaj więcej

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

21.05.2024

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka”,
na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego O...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON