×

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

07.04.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym T...

czytaj więcej

Nasza wieś, naszą wspólną sprawą – konkurs dla organizacji pozarządowych

02.04.2021

Na stronie programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz stronie Urzędu Marszałkowskiego widnieje ogłoszenie otwartego konkursu ofert „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Organizacje pozarządowe mogą składać oferty realizacji zadania publicznego do 9 kwietnia br.  Poniżej podaj...

czytaj więcej

Informacja o przyznaniu dotacji celowych klubom sportowym w 2021 r.

29.03.2021

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 453/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie czytaj więcej


Zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne dotyczące pierwszego konkursu grantowego Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny

16.03.2021

Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny rozpoczyna cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia on-line, na platformie Zoom.

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań.

 Zachęcamy Was ...

czytaj więcej

Dotacje dla klubów sportowych – dokumenty obowiązujące w 2021 roku

12.02.2021

Oferta na realizację zadania 2021 open

Oferta na realizację zadania...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 r.

12.02.2021

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2021 roku. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 8 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu...

czytaj więcej

Konkurs LGD KOLD „Z pandemią w tle”

02.02.2021

Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza organizacje pozarządowe, sołectwa oraz szkoły do udziału w konkursie grantowym pn. Konkurs z pandemią w tle.

Szczegółowe informacje o udziale w konkursie znajdują się na stronie www.kold.pl , w zakładce: Konkurs ...

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2021 rok

25.01.2021

Zarządzenie Nr 418/2021 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kul...

czytaj więcej

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

15.01.2021

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski w czterech obszarach tematycznych:

  1. Ochrona praw człowieka
    2.Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
    3. ...

    czytaj więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej na 2021 rok

18.12.2020

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory