×

Budżet Obywatelski gminy Nowy Tomyśl

Budżet Obywatelski gminy Nowy Tomyśl

Budżet obywatelski 2017 – wyniki głosowania

Karta do głosowania

Budżet Obywatelski – zagłosuj!

Budżet Obywatelski – 18 projektów zakwalifikowanych pod głosowanie mieszkańców:

Wnioski niezakwalifikowane

Wnioski zakwalifikowane

Ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego na 2017 r. 
1 października ruszył nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu. W przypadku wysyłki pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Budżet Obywatelski 2017”.
Propozycję projektu zadania do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Nowy Tomyśl, który ukończył 16 rok życia, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania, poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy wpisanych do rejestru wyborców na terenie Gminy Nowy Tomyśl (lista poparcia do pobrania – załączniki poniżej).
Jedna osoba może zgłosić jedną propozycję zadania.
Wniosek do Budżetu Obywatelskiego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego (załączniki doc i pdf – poniżej) oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu. Wniosek należy wypełnić w każdym punkcie i podpisać.
Z Budżetu Obywatelskiego mogą być finansowane przedsięwzięcia wchodzące w zakres zadań własnych gminy, w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, które są możliwe do sfinansowania i zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie może być realizowane wyłącznie na terenie będącym własnością Gminy Nowy Tomyśl.
Zgłoszona propozycja zadania do Budżetu Obywatelskiego może mieć charakter wyłącznie inwestycyjny (z wyłączeniem zadań o charakterze remontowym). Informacji merytorycznych w tym zakresie udziela Wydział Infrastruktury i Drogowy, tel. 61 4426622.
Pula środków, jakie zostaną przeznaczone na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku wyniesie 200 000,00 zł, z zastrzeżeniem, że szacunkowy koszt realizacji jednego zgłoszonego zadania nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł.
Zadania mogą być realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.

harmonogram_budzetu_obywatelskiego_2017

karta_do_glosowania_bont_2017_0

lista_poparcia_projektu_na_2017_r.

lista_poparcia_projektu_na_2017_r. uchwala_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji_spolecznych_dotyczacych_budzetu_obywatelskiego_gminy_nowy

wniosek_do_budzetu_obywatelskiego_na_2017_r.

wniosek_do_budzetu_obywatelskiego_na_2017_r.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON