×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 r.

12.12.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2023 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu)...

czytaj więcej

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

05.12.2022

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 14.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Spotkanie będzie miało formę szkolenia, które poprowadzi trener Centrum PISOP w Lesznie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

- dobre praktyki Rad Działalności Pożytku Pub...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Dorzecze Szarki – tryb pozakonkursowy

02.12.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Dorzecze Szarki.

czytaj więcej


Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie – tryb pozakonkursowy

02.12.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Warsztaty kreatywne – świąteczne rękodzieło, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w ...

czytaj więcej

Stowarzyszenia podnoszą swoje kompetencje

23.11.2022

22 listopada br. odbyło się szkolenie dla członków nowotomyskich organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, we współpracy z Centrum PISOP w Lesznie.

Szkolenie zatytułowane „Od potrzeb do rezultatów – wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego” poprowadziła trenerka Centrum PISOP Natalia Szymanowska. Zajęcia m...

czytaj więcej

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec – tryb pozakonkursowy

10.11.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. I Bukowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec „ACH TE BABY” .
<...

czytaj więcej

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

09.11.2022

22 listopada zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych na szkolenie dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w godz. od 14.00 do 17.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury (sala nr 105). Szkolenie pn. „Od potrzeb do rezultatów - wypełnianie oferty realizacji zadania publiczn...

czytaj więcej

Burmistrz powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego

31.10.2022

Na podstawie Zarządzenia nr 807/2022 z dnia 27 października 2022 r. Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu na kadencję 2022 - 2025

Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego nowej - IV kadencji -  odbędzie się 14 listopada 2022 r. o godz. 16...

czytaj więcej

Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – tryb pozakonkursowy

26.10.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Przegląd Piosenki Żołnierskiej
i Niepodległościowej, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne...

czytaj więcej

Przedstawiciele organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w kadencji 2022 – 2025

26.10.2022

 

Informacja o przedstawicielach organizacji pozarządowych zgłoszonych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu w kadencji 2022 - 2025

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory