×

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki”

18.08.2023

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprasza organizacje działające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich do udziału w konkursie „Lokalne Ekopraktyki”. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych na przestrzeni przynajmniej ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne. czytaj więcej


Tworzymy program współpracy na 2024 rok

17.07.2023

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Programu współpracy na 2024 rok Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia...

czytaj więcej

Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych „Splatamy się”

10.07.2023

7 lipca 2023 r. Centrum PISOP wraz z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu zorganizowali spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych i społeczników. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Splatamy się”, a jego celem było zainicjowania nowych działań i projektów, podjęcie współpracy.

W warsztatach, które poprowadziła animatorka Centrum PISOP Natalia Szym...

czytaj więcej

Spotkanie animacyjne dla organizacji pozarządowych i społeczników „Splatamy się”

27.06.2023

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, OSP, sołectw, aktywnych mieszkańców z gminy Nowy Tomyśl na spotkanie animacyjne.

Spotkanie odbędzie się 7 lipca br. (piątek) o godz. 17.00 w Zakładzie Koszykarskim u Kasi Wachowiak – Paproć 157.

Spotkanie animacyjne będzie...

czytaj więcej

Oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu – tryb pozakonkursowy

26.06.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Młodzieżowe zawody wędkarskie – zakończenie wakacji”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Poznaniu Koło PZW Nr 31 w Nowym Tomyślu.<...

czytaj więcej

Oferta Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – tryb pozakonkursowy

07.06.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. Przegląd Piosenki Żołnierskiej
i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Nowotomyskie...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Rodzinka- tryb pozakonkursowy

05.06.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. „Zwiedzamy Opole – Stolicę Polskiej Piosenki”, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Rodzinka.

Uwagi doty...

czytaj więcej

Ruszył nabór do programu Potańcówki Wiejskie!

29.05.2023

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie potańcówek wiejskich.

 

Zgodnie z regulaminem wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, przy czym w ramach jednego wniosku można ubiegać się o dofinansowanie organizacji więcej niż jednej potańcówki. Warunkiem jest nieprzekroczenie maksymalnej kwoty dofinan...

czytaj więcej

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec – tryb pozakonkursowy

19.05.2023

Uznając celowość realizacji zadania pn. II Bukowiecki Jarmark Bożonarodzeniowy, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich Bukowiec „ACH TE BABY” .

<...

czytaj więcej

Społecznicy gościli w Chojnikach

19.05.2023

17 maja w świetlicy wiejskiej w Chojnikach odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji społecznych, połączone z posiedzeniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W spotkaniu uczestniczyła też animatorka Centrum PISOP Natalia Szymanowska. Przedstawiciele organizacji pozarządowych i sołectw rozmawiali o inicjatywach na rzecz środowiska l...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON