×

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie nauki pływania w 2023 r.

24.02.2023

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ...

czytaj więcej

Jak mobilizować i pobudzać aktywność społeczną?

10.02.2023

Nad tym tematem zastanawiali się uczestnicy spotkania motywacyjnego, które odbyło się 8 lutego 2023 r. W spotkaniu pn. „Sposoby na to, aby chciało nam się chcieć. Mobilizowanie i pobudzanie aktywności społecznej” uczestniczyli aktywni mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl, członkowie stowarzyszeń oraz sołectw.

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak szukać ...

czytaj więcej

Informacja o przyznaniu dotacji celowych klubom sportowym w 2023 r.

31.01.2023

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 892/2023 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 31 stycznia  2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowych klubom sportowym w 2023 roku.

Informacja o wysokości dotacji przyznanych klubom sportowym stanowi załącznik do zarządzenia.

W przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowano, warunkiem podpisania u...

czytaj więcej

Mobilizowanie i pobudzanie aktywności społecznej – zapraszamy na spotkanie

26.01.2023

Działasz społecznie, ale masz wrażenie, że coraz ciężej ci znaleźć ludzi do współpracy? Szukasz nowych metod motywowania? Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Zapraszamy na spotkanie do Nowego Tomyśla.

Sztuka motywowania do działań bywa trudna. Nie zawsze trafiamy na chętnych do pracy społecznej ludzi. Istnieją jednak pomocne w tym procesie me...

czytaj więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego pracowała nad planem

16.12.2022

15 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Miało ono formę warsztatów, które poprowadziła prezeska Centrum PISOP Ewa Gałka.

Pani Ewa, jako członek Poznańskiej Rady DPP, podzieliła się własnymi doświadczeniami z pracy w tym gremium, a także omówiła dobre praktyki Rad Działalności Pożytku Publicznego w Polsce...

czytaj więcej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 r.

12.12.2022

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Nowy Tomyśl w 2023 roku. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 5 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu)...

czytaj więcej

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

05.12.2022

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 15 grudnia br. o godz. 14.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. Spotkanie będzie miało formę szkolenia, które poprowadzi trener Centrum PISOP w Lesznie.

Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

- dobre praktyki Rad Działalności Pożytku Pub...

czytaj więcej

Oferta Stowarzyszenia Dorzecze Szarki – tryb pozakonkursowy

02.12.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Stowarzyszenia Dorzecze Szarki.

czytaj więcej


Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie – tryb pozakonkursowy

02.12.2022

Uznając celowość realizacji zadania pn. Warsztaty kreatywne – świąteczne rękodzieło, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy ofertę Koła Gospodyń Wiejskich w Glinnie.

Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie do dnia 9 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w ...

czytaj więcej

Stowarzyszenia podnoszą swoje kompetencje

23.11.2022

22 listopada br. odbyło się szkolenie dla członków nowotomyskich organizacji pozarządowych, zorganizowane przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, we współpracy z Centrum PISOP w Lesznie.

Szkolenie zatytułowane „Od potrzeb do rezultatów – wypełnianie oferty realizacji zadania publicznego” poprowadziła trenerka Centrum PISOP Natalia Szymanowska. Zajęcia m...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON