×

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

09.03.2018

W grudniu 2017 r. radni Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, nie zdecydowali się na zmianę stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowanie w Gminie Nowy Tomyśl. Postanowili zaczekać, licząc, że w nowym przetargu zgłoszą się takie firmy, ...

czytaj więcej

XLVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

09.03.2018

Serdecznie zapraszamy na transmisję z obrad XLVIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. LINK

czytaj więcej

Rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy Kanałowej

07.03.2018

Z dniem 08 marca 2018 roku nastąpi rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy Kanałowej w Nowym Tomyślu. Zakres inwestycji obejmie odcinek ulicy od 3- go Stycznia do ul. Ślósarskiego.

czytaj więcej


Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na 2018 r.

06.03.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zajęć z zakresu nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Nowy Tomyśl. Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację ww. zadania w II otwartym konkursie ofert w 2018 r. wynosi 17 000,00 zł. Okres realizacji zadań ...

czytaj więcej

Prośba do mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl w związku z pismem IPN

27.02.2018

Szanowni Państwo

W związku z pismem Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, zwracam się do mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl z prośbą o informację czy na terenie Gminy Nowy Tomyśl znajdują się obiekty memoratywne, propagując...

czytaj więcej

Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2018 r.

26.02.2018

W załączeniu przedstawiamy Zarządzenie Nr 455/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyznania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Nowy Tomyśl w roku 2018. Informacja o przyznanym dofinansowaniu stanowi załącznik do zarządzenia. Kluby sportowe, które otrzymały niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania zobowiązane są niezwłocznie dostarczyć zaktualizowany...

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na kształcenie zawodowe młodzieży”.

23.02.2018

   Szanowni Państwo, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału czytaj więcej


X EDYCJA KONKURSU „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

20.02.2018

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polski...

czytaj więcej

Decydujesz, pomagamy

19.02.2018

Burmistrz Nowego Tomyśla objął honorowy patronat nad IV edycją programu grantowego „Decydujesz, pomagamy”. Już od 19 lutego 2018 roku lokalne organizacje społeczne i aktywni mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inicjatywy poprawiające życie w ich lokalnym otoczeniu. Projekty mogą dotyczyć edukacji, promocji zdrowego stylu życia, rewitalizacji przestrzeni miejskich, aktywizacji osób ...

czytaj więcej

LGD KOLD zaprasza na szkolenie

16.02.2018

Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza przedsiębiorców na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwoju działalności gospodarczej w ramach programu Leader PROW 2014-20...

czytaj więcej

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory