×

Program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu informuje, że realizuje program pn. „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Beneficjenci programu:
Beneficjentami programu są obywatele Ukrainy z niepełnosprawnością, spełniający łącznie następujące warunki:
    1.    ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
    2.    posiadają, w przypadku osób pełnoletnich, dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a odnośnie osób małoletnich dokument potwierdzający I lub II stopień    niepełnosprawności, wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku przedstawią oświadczenie lub oświadczenie opiekuna o jego posiadaniu.

Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu:
Pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON w ramach:
    1.    Modułu I – w formie świadczenia na sfinansowanie Beneficjentom programu, wymaganego udziału własnego w zakupie lub naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (pomocą finansową w ramach Modułu I programu podlegają koszty poniesione od dnia 24 lutego 2022 rok),
    2.    Modułu II – w formie finansowania albo dofinansowania kosztów poniesionych przez samorządy wojewódzkie, samorządy powiatowe lub samorządy gminne, w związku z uruchomieniem dodatkowego wsparcia dla Beneficjentów programu.

Szczegółowe informację oraz druki wniosków dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, tel. 61 44 26 681.


XI Tydzień Świadomości Czerniaka

XI Tydzień Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV podczas wakacyjnego odpoczynku to cel XI Tygodnia Świadomości Czerniaka, rozpoczynającego się 17 maja. Za pośrednictwem tegorocznego hasła „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zwracamy uwagę na konieczność przestrzegania zasad profilaktyki wśród wszystkich dorosłych, bez względu na wiek, preferencje i wybrany sposób spędzania wolnego czasu na zewnątrz – aktywnie, na sportowo i w biegu czy spokojnie, na leżaku we własnym ogrodzie.

 

Ambasadorkami XI Tygodnia Świadomości Czerniaka zostały aktorki, mama i córka, Maria Winiarska oraz Zofia Zborowska-Wrona. W myśli zasady „Baw się dobrze! #NIEspieczRAKA” zachęcają wszystkich do rozwagi i priorytetowego traktowania swojego zdrowia, bez konieczności rezygnowania ze swoich ulubionych aktywności.

 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=3bvavaHANdg 


NOWY TOMYŚL – gmina z wdrożoną teleopieką w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów

NOWY TOMYŚL – gmina z wdrożoną teleopieką w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów

16 maja w Domu Dziennego Pobytu odbyło się spotkanie dla beneficjentów programu ,,Teleopieka dla mieszkańców Gminy Nowy Tomyśl w roku 2022”, podczas którego przeprowadzono szkolenie i wdrożono usługę teleopieki.

Wdrożenie usługi w Gminie Nowy Tomyśl, było możliwe dzięki funduszom pozyskanym z programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów.

Wykonawcą wybranym do realizacji usługi jest polska firma telemedyczna SIDLY, posiadająca ponad 8-letnie doświadczenie w teleopiece senioralnej.

Dzięki pozyskanemu finansowaniu Gmina Nowy Tomyśl objęła teleopieką 30 seniorów, w wieku powyżej 65 lat. Beneficjenci programu otrzymali opaski telemedyczne, dzięki którym mogą poczuć się bezpieczniej.

Opaski telemedyczne, to wyrób medyczny, posiadający certyfikaty gwarantujące najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Teleopieka to stały monitoring pod kątem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia lub życia, umożliwiający natychmiastowe wezwanie niezbędnej pomocy. Dzięki takim projektom seniorzy, zyskują większą swobodę funkcjonowania oraz niezależność.

Projekt potrwa do końca 2022 roku.


WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

WSTĄP DO DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

„Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej” – pod takim hasłem w sobotę 21 maja o godz. 11.00 rozpoczynają się pikniki wojskowe w 32 miejscowościach.

Oprócz pokazu sprzętu wojskowego i żołnierskiej grochówki na piknikach działać będą punkty rekrutacyjne, w których będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej (możliwość wypełnienia wniosku o powołanie).

Poza piknikami, MON uruchomi mobilne punkty rekrutacyjne w 70 miejscowościach.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Nowym Tomyślu zaprasza do mobilnego punktu rekrutacyjnego w Parku Feliksa w sobotę 21 maja od godz. 11:00.


ENEA Poznań Mistrzem Polski !!!

ENEA Poznań Mistrzem Polski !!!

Tytuł Mistrza Polski dla koszykarek ENEA Poznań w kategorii wiekowej do lat 15!!!
W rozgrywanym 11-15 maja br. w Gdańsku finale, podopieczne Małgorzaty Łabędzkiej i Grzegorza Zielińskiego pokonały MKS Polkowice 74:59. Brąz uzyskały zawodniczki UKS Fred Politechnika Gdańsk.

Warto dodać, że udział w tym sukcesie miały wychowanki klubu z Nowego Tomyśla – Dream Team Nowy Tomyśl: Zuzanna Nowak, Iga Woźna, Liliana Maciejewska, Kinga Kin.

Dodatkowo, Iga Woźna została MVP-czyli najbardziej wartościową zawodniczką całego turnieju U15 a Zuzanna Nowak MVP meczu finałowego.

Gratulujemy!


Ruszyły prace budowlane związane z realizacją budowy świetlicy wiejskiej w Chojnikach!

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją budowy świetlicy wiejskiej w Chojnikach!

Umowa z wykonawcą (LESZEK NOWAK MBM INSTAL z Lipna) została podpisana 25 kwietnia br.

Gmina Nowy Tomyśl otrzymała na budowę dofinansowanie zewnętrzne w wysokości ponad 380 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 Leader. Świetlica ma mieć powierzchnię użytkową prawie 114 m2 w konstrukcji stalowej szkieletowej, ze ścianami i stropodachem z płyt warstwowych.


Miedzichowskie Eko-Jarmarki na Szlaku Wikliny!

Miedzichowskie Eko-Jarmarki na Szlaku Wikliny!

Kiedy? Gdzie? O której? 🤔

Teren skansenu Dymarki Miedzichowskie w Miedzichowie 22 maja w godzinach 14:00-17:00 🤩

 

Zapewniamy bezpłatny transport na trasie Nowy Tomyśl (dworzec PKP) – Miedzichowo (skansen) – Nowy Tomyśl (dworzec PKP). 😎

 

Godziny wyjazdu z Nowego Tomyśla (dworzec PKP) –  13:15

 

Godziny wyjazdu z Miedzichowa (skansen) –  15:30

 

Podczas Miedzichowskiego Eko-Jarmarku będzie można zakupić m.in.:

 • ocet jabłkowy czy keczup z cukinii wyprodukowane przez lokalnych producentów, 🥫
 • sery kozie i krowie, 🧀
 • przetwory warzywne,🥕
 • miody, 🐝
 • wyroby ceramiczne i rzeźby z drewna, 🏺
 • wyroby z wikliny.🧺

 

W jarmarkach wezmą udział lokalni eko wytwórcy  i producenci, ale także artyści i rzemieślnicy wykorzystujący w swoich pracach surowce naturalne, m.in.:

 • Art by Leika
 • Eko Zakątek
 • G.A. Grudzianka
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Kwiat Jabłoni” w Jabłonce Starej
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Przyłęku
 • Leśna Farma
 • Leśna Koziarnia
 • OHP Chraplewo
 • Zagroda „U Kuski”
 • Zik- Pracownia ceramiczna

i wielu innych 😊

 

Eko Jarmarki nie tylko promują ekologiczny styl życia wśród mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego, jak i całego województwa wielkopolskiego, ale także tworzą przestrzeń do nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy producentami a konsumentami. 👩‍🌾

 

Na Miedzichowskich Eko-Jarmarkach na Szlaku Wikliny nie może zabraknąć warsztatów plecionkarskich.  Warsztaty plecionkarskie pn. „Integrujmy się” w zakresie profilaktyki realizowane będą w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Dla najmłodszych szykujemy wiele atrakcji.🎈

 

Podczas Eko-Jarmarku przeprowadzony zostanie pokaz CROSS-FITNESS przeprowadzony przez Stowarzyszenie Lewiczynek – Zielona Przystań Gminy Miedzichowo.💪


Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Obywatele Ukrainy muszą poinformować ZUS o wyjeździe z Polski

Świadczenia rodzinne, w tym 500 plus czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, przysługują uchodźcom tylko za czas, kiedy przebywają z dziećmi w Polsce. W przypadku wyjazdu z kraju, na okres powyżej miesiąca, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym tracą prawo do świadczeń. Tak więc o swoim wyjeździe należy poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

O wyjeździe z Polski uchodźca powinien niezwłocznie poinformować ZUS. Może to zrobić elektronicznie, logując się na swój profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i składając pismo ogólne na formularzu POG. Jeśli obywatel Ukrainy nie ma dostępu do internetu i nie ma możliwości poinformowania o wyjeździe drogą elektroniczną, może zgłosić się do placówki ZUS i złożyć pisemne oświadczenie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia rodzinne i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe, będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami.

 

ZUS dysponuje narzędziami, które pozwalają na sprawdzenie, czy dana osoba opuściła Polskę. Weryfikuje też legalny pobyt w kraju obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczenia, jak i w dowolnym momencie, w trakcie okresu świadczeniowego. Pomocne są w tym różnego rodzaju rejestry państwowe, do których ZUS ma dostęp i współpraca z zagranicznymi instytucjami ubezpieczeniowymi. ZUS może też w przypadku wątpliwości, co do spełnienia warunku zamieszkiwania na terenie Polski, wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. W przypadku nie złożenia wyjaśnień we wskazanym czasie, ZUS może wstrzymać wypłatę świadczenia. Ta sama zasada obowiązuje również Polaków.

 

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych 


Dokończenie ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej

Dokończenie ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej

Włodzimierz Hibner, Burmistrz Nowego Tomyśla otrzymał propozycję z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, aby wspólnie dokończyć budowę ścieżki rowerowej do Borui Kościelnej (przebudowa mostku).

Burmistrz oczywiście widzi potrzebę szybkiego dokończenia tej inwestycji, z uwagi na zagrożenie dla rowerzystów na istniejącym odcinku ścieżki, którzy muszą uważać na intensywny ruch samochodowy, w tym TIR-ów.

Gmina zamierza dołożyć ponad 447 tys. zł na same roboty budowlane, poza tym wybuduje
i utrzyma dodatkowych 5 lamp oświetleniowych.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty