Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Sposób załatwienia sprawy: 

Oznakowanie dróg znakami pionowymi i poziomymi, wykonywanie napraw nawierzchni dróg i chodników

Wymagane dokumenty: 

Zgłoszenie telefoniczne lub pisemne, wnioskowanie do organu zarządzającego ruchem na drogach o wprowadzenie zmian w projekcie organizacji ruchu

Opłaty: 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

Odpowiedź do 30 dni

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

specjalista Mieczysław Geisler - budynek A , parter, pok. Nr 9, tel . 0 61 44 26 644

Uwagi: 

--------