×

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego

Wydanie zaświadczenia o kradzieży, zagubieniu dowodu osobistego
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

Brak

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

—————-

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty ( Dz. U. Z 2009r. Nr 47, poz. 384 z późń. zm. )

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Podinspektor ds. dowodów osobistych – Anna Gaudenzi budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi:

Utratę dowodu osobistego naleŜy zgłosić niezwłocznie, osobiście.
Dowód osobisty uniewaŜnia się w dniu zgłoszenia utraty.
W przypadku utraty dowodu osobistego przez osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną utratę zgłasza jeden z rodziców albo opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
Osoba, która utraciła dowód osobisty jest obowiązana wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu.
Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania
nowego dowodu osobistego

Do pobrania:

wydanie_zaswiadczenia_o_utracie_lub_uszkodzeniu_dowodu_osobistego_0


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON