×

Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Sposób załatwienia sprawy:

A. Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej

  • decyzja Burmistrza ustalająca terminy zapłaty

B. Bonifikata

  • udzielenie 50% bonifikaty
Wymagane dokumenty:

A.

  • wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem

B.

  • wniosek użytkownika wieczystego z uzasadnieniem,
  •  udokumentowanie liczby członków rodziny,
  •  udokumentowanie dochodów członków rodziny za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Opłaty:

opłaty skarbowej nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

do 14 dni

Tryb odwoławczy:

——

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

——–

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor – budynek A, II piętro, pok. 34, tel. 0 61 44 26 647

Uwagi:
  • A.  zgodnie z ustawą opłatę wnosi się bez dodatkowych wezwań do 31 marca każdego roku z góry za dany rok. Ustalony na wniosek inny termin zapłaty nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.
  • B. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości udziela się, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Korzystają z nich osoby, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał roku poprzedniego.

POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty