×

Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą
Sposób załatwienia sprawy:

Klient składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Klient składa:

  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • rozwiedziony/rozwiedziona – dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowiec/wdowa – dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

Do wglądu: dowód osobisty.

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za zaświadczenie – 38,00zł.
Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

——————-

Podstawa prawna:

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 3 miesiące

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON