×

Rejestracja urodzeń

Rejestracja urodzeń
Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie urodzenia noworodka dostarcza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyślu.

Wymagane dokumenty:

Dowody osobiste rodziców dziecka
Załączniki:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka, jeżeli matka dziecka jest panną
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka, jeśli matka dziecka jest wdową
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, jeśli matka dziecka jest rozwiedziona
Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

—————-

Podstawa prawna:
  • Art. 38 – 42 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
  • Art. 62 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Dziecko żywo urodzone należy zgłosić w terminie 14 dni od chwili jego urodzenia,
Dziecko martwo urodzone należy zgłosić w terminie 3 dni od chwili jego urodzenia,
W przypadku kobiety rozwiedzionej, jeśli nie minęło 300 dni od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego dziecko musi być zgłoszone jako dziecko byłego męża matki.

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON