×

Rejestracja zgonów

Rejestracja zgonów
Sposób załatwienia sprawy:

Sporządzenie aktu zgonu na podstawie karty zgonu

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu wydana przez lekarza lub szpital (jeśli zgon nastąpił w szpitalu)
Dowód osobisty osoby zmarłej
Dowód osobisty współmałżonka – do wglądu
Dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu

Opłaty:

Zwolniona od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

———

Podstawa prawna:

Art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

 

Uwagi:

Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON