×

Pierwszy dowód osobisty

Pierwszy dowód osobisty
Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego ( druki do pobrania w pok. nr 1 )
2. Dwie fotografie ( aktualne, wyraźne o wymiarach 34×45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy )
3. Odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński i urodzone są poza terenem gminy Nowy Tomyśl
4. Odpis aktu małżeństwa – w przypadku osób, które zawarły związek małżeński poza terenem gminy Nowy Tomyśl

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Opłata za odwołanie:

——————

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późń. zm. )
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu i utraty ( Dz. U. Z 2009r. Nr 47, poz. 384 z późń. zm. )

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Podinspektor ds. dowodów osobistych – Anna Gaudenzi budynek A, parter, pok. 1 tel. 61 44 26 616

Uwagi:

Dokumenty należy składać i odbierać osobiście

Do pobrania:

wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego_1

wydanie_dowodu_osobistego_dla_osoby_ktora_ukonczyla_18_lat


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON