×

Nabywanie przez gminę gruntów przeznaczonych pod drogę obwodową dla miasta Nowego Tomyśla

Nabywanie przez gminę gruntów przeznaczonych pod drogę obwodową dla miasta Nowego Tomyśla
Sposób załatwienia sprawy:

Wypłata odszkodowania w wysokości uzgodnionej pomiędzy właścicielem a Burmistrzem lub w przypadku braku porozumienia, według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczeniu

Wymagane dokumenty:
  • dokumentacja geodezyjna,
  • decyzja podziałowa
Opłaty:

nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

około 6 miesięcy

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

——–

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Nieruchomościami

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor Wydziału UiGN Krzysztof Kewler budynek A; I piętro; Pok. nr 21; tel. 61 44 26 648

Uwagi:

Brak uwag


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON