×

Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego

Sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego
Sposób załatwienia sprawy:

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się odpisy skrócone aktów stanu cywilnego oraz odpisy zupełne aktów stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

Podanie o wydanie odpisów.
Do wglądu – dowód osobisty wnioskodawcy

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za skrócony odpis aktu stanu cywilnego – 22,00zł.
  • za zupełny odpis aktu stanu cywilnego – 33,00zł.
  • nieodpłatnie wydawane są odpisy zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm)
Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

—————

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Odpisy wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Osoby niewymienione powyżej mogą otrzymać odpisy, jeżeli wykażą interes prawny.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON