×

Załatwianie wniosków w sprawie przyznania lokalu socjalnego, którego obowiązek przyznania wynika z wyroku sądu

Załatwianie wniosków w sprawie przyznania lokalu socjalnego, którego obowiązek przyznania wynika z wyroku sądu
Sposób załatwienia sprawy:

Zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego

Wymagane dokumenty:
  • złożenie udokumentowanego wniosku opisującego sytuację mieszkaniową,
  • odpis prawomocnego wyroku sądu
Opłaty:

Bez opłaty

Termin załatwienia sprawy:
  • odpowiedź na wniosek do 30 dni (informacja w jakim terminie wniosek będzie opiniowany i rozpatrywany przez Społeczną Komisję Mieszkaniową – wnioski są badane, opiniowane i rozpatrywane na koniec każdego kwartału),
  • odpowiedź po posiedzeniu Komisji do 14 dni ( pismo o ujęciu, bądź o odmowie ujęcia na listę osób oczekujących na zawarcie umów najmu lokali).

Termin złożenia oferty i zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z osobą uprawnioną nie może być wcześniejszy niż termin przejęcia przez gminę do dyspozycji wolnego lokalu i uzależniony jest od jego powierzchni mieszkalnej (pokoi) oraz liczby osób uprawnionych.

Tryb odwoławczy:

——–

Opłata za odwołanie:

——–

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami.
Uchwała Nr XV/128/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nowy Tomyśl.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunalno-Inwestycyjny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Inspektor KIRiOŚ Anna Wiesława Podgórecka, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, pok. Nr 15, tel. 0-61 44-26-642

Uwagi:

Tekst Uchwały do pobrania

Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON