×

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Sposób załatwienia sprawy:

Klient składa oświadczenie, że powraca do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowód osobisty klienta – do wglądu
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jeśli małżeństwo zostało zawarte poza USC w Nowym Tomyślu

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.

Sposób załatwienia sprawy:

Klient składa oświadczenie, że powraca do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowód osobisty klienta – do wglądu
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jeśli małżeństwo zostało zawarte poza USC w Nowym Tomyślu

Opłaty:

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.
Do pobrania:


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON