×

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały
Sposób załatwienia sprawy:

Przy zameldowaniu na pobyt stały najemca (najemcy), osoba, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel (współwłaściciele) lokalu jest zobowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
Jako potwierdzenie czynności wydaje się poświadczenie zameldowania.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
– dla cudzoziemców przy zameldowaniu – dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
– dokument stwierdzający tożsamość (dokumentem potwierdzającym tożsamość dla osób niepełnoletnich jest odpis skrócony aktu urodzenia)

Opłaty:

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Zameldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

———————

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zmianami)

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

inspektor ds. ewidencji ludności – Wioleta Kucz,
– budynek A; I piętro, pok. 1; tel. 61 44 26 618.

Uwagi:

– W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem 30 doby, po przybyciu na nowe miejsce
– Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
– Druki udostępnione w Internecie obowiązują tylko na terenie Gminy Nowy Tomyśl – w niezmienionej treści i w formacie.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON