Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Sposób załatwienia sprawy: 

Klient składa oświadczenie, że powraca do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wymagane dokumenty: 

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Dowód osobisty klienta – do wglądu
Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie jeśli małżeństwo zostało zawarte poza USC w Nowym Tomyślu

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 11 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

--------------
 

Podstawa prawna: 
  • Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Małżonek rozwiedziony może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego.
 

PodglądZałącznikWielkość
powrot_malzonka_rozwiedzionego.pdf84.92 KB