Sporządzanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Sposób załatwienia sprawy: 

Klient składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa

Wymagane dokumenty: 

Klient składa:

  • odpis skrócony aktu urodzenia
  • rozwiedziony/rozwiedziona – dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  • wdowiec/wdowa – dodatkowo odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka,

Do wglądu: dowód osobisty.

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

  • za zaświadczenie – 38,00zł.
Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

-------------------

Podstawa prawna: 

Art. 71 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Wydane zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ważne jest 3 miesiące

PodglądZałącznikWielkość
sporzadzanie_zaswiadczen_o_zdolnosci_prawnej.pdf68.89 KB