Utrzymanie przystanków autobusowych

Sposób załatwienia sprawy: 
  • przegląd w terenie
  • ozpoznanie kosztów
  • przedłożenie do projektu budżetu lub harmonogramu bieżącego utrzymania dróg
  • podjęcie decyzji
Wymagane dokumenty: 

wnioski mieszkańców, radnych, rad sołeckich, sołtysów

Opłaty: 

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy: 

Uzależniony od możliwości finansowych Gminy

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział infrastruktury i drogowy

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

specjalista Mieczysław Geisler - budynek A , parter, pok. Nr 9, tel . 0 61 44 26 644

Uwagi: 

Brak uwag