×

Przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90§1k.r.o. o nazwisku dziecka (przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki)

Przyjmowanie oświadczeń złożonych w trybie art. 90§1k.r.o. o nazwisku dziecka (przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki)
Sposób załatwienia sprawy:

Małżonkowie składają zgodne oświadczenie

Wymagane dokumenty:

Podanie o przyjęcie oświadczenia.
Załączniki:

  • odpis zupełny urodzenia dziecka jeśli urodziło się poza USC Nowy Tomyśl,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka

Do wglądu dowody osobiste matki dziecka i jej męża.

Opłaty:

Zwolnione od opłaty skarbowej

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie:

————–

Podstawa prawna:
  • Art. 44 ustawy z dnia 29 września 1986r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.)
  • Art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)
Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia:

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta

Uwagi:

Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa powyżej nie jest dopuszczalne jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.


POLECAMY

logo

Nowotomyski Ośrodek Kultury

logo

Ośrodek Sportu i Rekreacji

logo

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

logo

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

logo

Koronawirus - informacje

logo

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców

logo

Jarmark Chmielo-Wikliniarski

logo

Park Miejski i Ogród zoologiczny

logo

Facebook

logo

YouTube

Sesja Rady Miejskiej LIVE

Fundusze Zewnętrzne - projekty unijne

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Fundusze Zewnętrzne - projekty Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

logo

Fundusze Zewnętrzne - pozostałe projekty

logo

Ciepłe Mieszkanie

logo-mieszkanie

Wybory

logo-gison

GISON