Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.

Sposób załatwienia sprawy: 

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
Dokument uzasadniający powód do skrócenia terminu.

Opłaty: 

Zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 39,00 zł. dokonuje się gotówką w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nowym Tomyślu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego PKO BP Centrum Korporacyjne w Nowym Tomyślu 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Termin załatwienia sprawy: 

niezwłocznie

Tryb odwoławczy: 

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

Art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 788 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna: 

Urząd Stanu Cywilnego, 64-300 Nowy Tomyśl, Ul. Tysiąclecia 3, I piętro, wejście od strony Biblioteki, tel. 061 44 22 615

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

Kierownik USC – Beata Jakubowska
Zastępca Kierownika USC – Magdalena Gostyńska-Kuchta
 

Uwagi: 

Osoba zainteresowana w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej odmowy może wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

PodglądZałącznikWielkość
wydanie_zezwolenia_na_skrocenie_terminu.pdf108.2 KB