Wydawanie zaświadczeń dotyczących osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego

Sposób załatwienia sprawy: 
  • sprawdzenie danych dotyczących gospodarstwa rolnego
  • wydanie zaświadczenia
Wymagane dokumenty: 
  • wniosek
  • oświadczenie
Opłaty: 
  • wniosek – opłata skarbowa 5 zł
  • oświadczenie – 0,50 zł
  • zaświadczenie – 11 zł
Termin załatwienia sprawy: 

do 14 dni

Tryb odwoławczy: 

--------

Opłata za odwołanie: 

--------

Podstawa prawna: 

--------

Jednostka odpowiedzialna: 

Wydział Komunalny, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Osoba załatwiająca sprawę i miejsce jej załatwienia: 

mł. referent Adrianna Grychta - budynek A , parter, pok. Nr 12, tel . 0 61 44 26 643

Uwagi: 

--------